Nieuw: eigen bijdrage Wmo vanaf 2026

Nieuw: eigen bijdrage Wmo vanaf 2026

Wat is de Wmo? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning, in werking getreden op 1 januari 2015. De gemeente geeft ondersteuning aan mensen die niet zelfredzaam zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten of...