Home » Uitgelicht

Uitgelicht

Wat is ‘voegen’ in het strafproces?

Wat is ‘voegen’ in het strafproces?

Wanneer u letsel heeft vanwege een gepleegd strafbaar feit, kunt u de schade ten gevolge van dit letsel op de dader verhalen. Dit kan in een civiele procedure, maar dit kan ook tijdens de strafrechtelijke procedure. De rechter beslist dan ook over de eventuele toe te...

Lees meer