“Hij doet niets, hoor!” U heeft het vast wel eens gehoord tijdens het joggen, fietsen of wandelen. Vaak gaat het allemaal (nog net) goed en weet de eigenaar de hond op voldoende afstand te houden. Toch komt het maar al te vaak voor dat het wél misgaat.

Zo’n situatie kan ernstige gevolgen hebben. Wanneer u letselschade oploopt door een dier, kan uw schade beperkt blijven tot een pijnlijke beetwond, maar het kan ook uitlopen op een langdurig revalidatieproces. Dit kan gepaard gaan met veel kosten.

In deze blog wordt een aantal veel voorkomende situaties uitgelicht waarin dieren schade veroorzaken.

De centrale vraag: Kunnen de kosten verhaald worden op de eigenaar van het dier?

Aansprakelijkheid

Op grond van artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek Boek 6 is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor de schade die het dier aanricht. Dit betekent dus dat u de eigenaar aansprakelijk kunt stellen voor alle door u geleden schade.

Deze vorm van aansprakelijkheid betreft een risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de mate van verwijtbaarheid van de eigenaar geen rol speelt. Het dier beging dan een zelfstandige gedraging. Een eigenaar kan dus niet zeggen: “Hij is zonder mijn weten ontsnapt, dus ik kon er niets aan doen!”  

Er zijn op de aansprakelijkheid van de eigenaar enkele uitzonderingssituaties denkbaar, al komen deze in de praktijk zelden voor. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin er sprake is van noodweer of overmacht bij de eigenaar die het dier een commando geeft. Neem ter illustratie het fictieve voorbeeld van een man die in zijn huis door een inbreker wordt bedreigd met een gevaarlijk wapen. Wanneer de man zijn hond het commando geeft om hem te verdedigen, zal er sprake zijn van noodweer.

Ook de situatie waarin een mede-eigenaar letsel oploopt door een handeling van het dier is een uitzondering. De Hoge Raad heeft in 2016 bepaald dat er voor mede-eigenaars geen mogelijkheid is tot het aansprakelijk stellen van de andere mede-eigenaar op grond van artikel 6:179 BW. Hiervoor is gekozen omdat de eigenaars behoren te weten dat hun dier onvoorspelbaar kan handelen en dat daar mogelijk schade uit kan voortvloeien. Voor dit risico kiezen ze kortom zelf, aldus de Hoge Raad.

Huisdieren

Wanneer u letselschade oploopt door een huisdier, bijvoorbeeld omdat u door een hond bent gebeten, kan uw schade soms op het eerste gezicht meevallen. Hetzelfde geldt voor een val, doordat de kat van de buren plotseling voor uw fiets langs schiet.

Toch komt het vaak voor dat beetwonden of een gebroken enkel geopereerd moeten worden, dat er spieren, pezen en zenuwen beschadigd raken en hersteld moeten worden en dat u een langdurig revalidatieproces ondergaat. Ook psychische klachten kunnen optreden. Op de website www.thuisarts.nl leest u meer over bijtwonden.

Paard

Naast huisdieren kunnen ook paarden letselschade veroorzaken. Het paard kan trappen, of u valt tijdens het rijden van het paard, doordat deze op hol slaat. Ook voor deze situaties geldt; de bezitter is aansprakelijk. Ook kan de manege aansprakelijk worden gesteld, wanneer u van het paard valt tijdens een van de lessen.

Wilde dieren

Bij wilde dieren is aansprakelijkheid complexer. Stel, u rijdt op de Veluwe en er springt plots een hert voor uw auto. U wijkt uit of rijdt het dier aan, waardoor u letselschade oploopt. Is dan bijvoorbeeld een overheidsinstantie als Staatsbosbeheer aansprakelijk als eigenaar van dit dier?

Helaas is aansprakelijkheid in dit geval niet, of in sommige gevallen minder makkelijk, te vestigen. Het is afhankelijk van de situatie en het ligt er aan of er sprake is van ‘beheer’ van deze dieren. Anders gezegd; het is afhankelijk van de mate waarin ze daadwerkelijk ‘wild’ en dus van niemand zijn, en of ze bijvoorbeeld in een omheind natuurpark leven.

Aansprakelijk stellen van eigenaren

Als u letselschade oploopt door toedoen van een dier, dan kunt u de eigenaar aansprakelijk stellen. Nadat de aansprakelijkheid is erkend, kunt u uw schadevergoeding claimen. Hiervoor is het verstandig om foto’s te maken van uw schade en om uw schade direct bij de eigenaar te melden. Ook is het raadzaam om omstanders om hun gegevens te vragen, zodat u getuigen heeft.

Het is raadzaam om zo snel mogelijk na het ongeval uw huisarts of het ziekenhuis te bezoeken. Daar kunnen uw verwondingen adequaat worden behandeld. Tevens kan worden vastgesteld dat uw verwondingen door het ongeval veroorzaakt zijn. Dit draagt bij aan uw herstel, alsmede aan het verhalen van uw schade.

Schadeposten

Naast dat u veel last kunt hebben van de verwondingen zelf, loopt u ook vaak andere schade op.

De schade die u lijdt kan onder meer bestaan uit:

  • Kosten voor medische zorg en herstel
  • Het bekostigen van extra huishoudelijke hulp
  • Reiskosten naar huisarts, ziekenhuis, behandelafspraken.
  • Gederfde inkomsten omdat u tijdelijk of blijvend minder kunt werken.
  • Immateriële schade

Al deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking, wanneer de aansprakelijkheid is erkend.

Het in kaart brengen van deze schadeposten en de berekening van de hoogte van de schades is een complex proces.

Letselschade advocaat Utrecht

Wanneer u letselschade oploopt door toedoen van het (huis)dier van een ander, kunt u hier veel en lang last van hebben. In deze situatie is het verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen om het proces voor u uit handen te nemen. U kunt zich dan richten op uw herstel. De letselschadeadvocaat zal er alles aan doen om voor u een passende schadevergoeding te regelen.

Wilt u meer weten over wat een letselschade advocaat voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de ervaren letselschade advocaten van Ferme Letselschade. Wij helpen u graag om uw leven weer op de rit te krijgen.