Een dwarslaesie is zeer ernstig letsel met grote gevolgen voor het dagelijks leven. De kosten die met dergelijk ernstig letsel gepaard gaan zijn vaak erg hoog. Een dwarslaesie patiënt krijgt niet alleen te maken met kosten voor een operatie en revalidatie, maar vaak ook met verlies aan inkomen.

Indien het letsel door toedoen van een ander is veroorzaakt, dan kunt u deze tegenpartij aansprakelijk stellen en een schadevergoeding vorderen voor uw materiële schade, maar ook voor uw immateriële schade (smartengeld).

Oorzaken en gevolgen dwarslaesie

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg waardoor het slachtoffer in meer of mindere mate verlamd raakt. Over het algemeen kan dit type letsel niet meer genezen. Wel is er een nieuwe ‘revolutionaire techniek’ ontdekt die er veelbelovend uitziet voor patiënten met een dwarslaesie. Vorig jaar onderging de eerste Nederlander met een gedeeltelijke dwarsleasie een operatie door middel van deze nieuwe techniek. Hierdoor kan hij weer lopen.

Een dwarslaesie wordt meestal veroorzaakt door een ongeluk, zoals een ernstig verkeersongeval of arbeidsongeval. Het is echter ook mogelijk dat een dwarslaesie ontstaat door bijvoorbeeld een ziekte van het ruggenmerg of een tumor. In zulke gevallen is het meestal niet mogelijk om een andere partij aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen.

Dwarslaesie en smartengeld

Als iemand anders aansprakelijk is voor de dwarslaesie, dan kan dit betekenen dat een flink bedrag voor het smartengeld moet worden toegekend.

Voor het berekenen van het smartengeld wordt onder andere gekeken naar:

  • uw leeftijd,
  • de ernst van de invaliditeit,
  • de impact op uw leven,
  • en of u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt.

Daarnaast wordt gekeken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen. Hiervoor kan het ANWB Smartengeldboek geraadpleegd worden dat ter inzage bij alle ANWB-winkels ligt.

Dwarslaesie en materiële schade

Als de aansprakelijkheid is erkend, heeft u behalve recht op smartengeld, ook recht op een vergoeding voor alle onkosten die u maakt. Ook deze vergoeding loopt bij een dwarslaesie flink op. Door de mate van invaliditeit raakt een slachtoffer vaak geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ook medische kosten en kosten voor de hulp die u nodig heeft van anderen kunnen flink oplopen. Bij het berekenen van de hoogte van de schade dienen de gevolgen voor de toekomst goed meegenomen te worden. Denk hierbij ook aan kosten voor bijvoorbeeld aanpassingen aan uw woning en auto.

Letselschade advocaat bij dwarslaesie

Doordat de schadeposten bij een dwarslaesie flink kunnen oplopen, is een goede letselschade advocaat die u helpt met het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding onmisbaar. Daarnaast helpt de advocaat u met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en wordt al het verdere werk uit uw handen genomen. Zo kunt u zich richten op uw herstel. Een letselschade advocaat is voor slachtoffers in de meeste gevallen kosteloos.

Letselschade advocaat Utrecht

Bent u op zoek naar een letselschade advocaat in Utrecht? Ferme Letselschade Advocaten heeft jarenlange ervaring met diverse letselschadezaken en kan u daarom op de juiste wijze bijstaan. Neem contact op voor advies of om direct een afspraak te maken.