De week van 15 tot en met 21 november 2021 staat in het teken van mensen met een handicap. Van een handicap is sprake als iemand wordt belemmerd in bepaalde dingen die hij of zij zou willen doen. Men kan met een handicap geboren zijn, maar een handicap kan ook ontstaan als gevolg van een ongeval.

Als iemand door een ongeval letsel oploopt wat nooit meer zal genezen, dan is sprake van blijvende invaliditeit en dan zal het slachtoffer voor altijd met de handicap moeten leven. Een blijvende handicap wordt gezien als een ernstige vorm van letselschade en komt veelal voor schadevergoeding in aanmerking.

Soorten handicaps

Er bestaan verschillende soorten (blijvende) handicaps. Er wordt gesproken over drie categorieen: fysieke, cognitieve en zintuigelijke handicaps.

Fysieke handicap

Als een persoon door een ongeval bijvoorbeeld een dwarslaesie oploopt of te maken krijgt met een amputatie van een lichaamsdeel, dan kan dat een persoon belemmeren in het verrichten van bepaalde handelingen en/of bewegingen. Als een deel van het lichaam niet goed functioneert, dan noemt men dat een lichamelijke of fysieke handicap.

Cognitieve handicap

Als sprake is van een stoornis in de cognitieve functies – zoals problemen met het geheugen of moeite met het verwerken van informatie – dan spreekt men over een cognitieve handicap. Stel dat een persoon door een verkeersongeval met het hoofd op de grond terechtkomt en daardoor niet-aangeboren (traumatisch) hersenletsel oploopt, dan kan dat invloed hebben op de cognitieve functies van een persoon.

Zintuigelijke handicap

Een ongeval kan naast een fysieke of cognitieve handicap, ook leiden tot een zintuigelijke handicap. Als een persoon door een ongeval doof of slechthorend wordt dan spreekt men over een auditieve handicap. Bij blindheid of slechtziendheid wordt gesproken over een visuele handicap.

Schadevergoeding

Zoals gezegd komt blijvende invaliditeit, als ernstige vorm van letselschade, veelal voor schadevergoeding in aanmerking. Bij vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding is het allereerst van belang om het percentage blijvende invaliditeit vast te stellen. Dit percentage zal doorgaans door een medisch adviseur worden bepaald.

Door een medisch adviseur wordt eerst bekeken hoeveel invaliditeit er is ten opzichte van het gehele ledemaat (de grote teen maakt bijvoorbeeld 8% deel uit van het been). Daarna wordt gekeken naar de mate van invaliditeit van het ledemaat ten opzichte van het gehele lichaam (het been maakt 24% deel uit van het lichaam, dus 8% van 24% is 1,9% blijvende invaliditeit).

Daarnaast komen alle kosten die een persoon zonder (blijvende) handicap niet gemaakt zou hebben, voor schadevergoeding in aanmerking. Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan materiële schade. Materiële schade is alle schade die direct in geld kan worden uitgedrukt (denk hierbij aan medische kosten of kosten voor extra hulp in de huishouding). Anderzijds kan men ook immateriële schade lijden. Daarbij gaat het om schade die niet ´stoffelijk van aard is´ (denk hierbij aan pijn, verdriet, stress en ander psychisch leed).

Ferme Letselschade Advocaten

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval en heeft u nog steeds last van klachten? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren en bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft. De ervaren letselschadeadvocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.