Wat is de Wmo?

De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning, in werking getreden op 1 januari 2015. De gemeente geeft ondersteuning aan mensen die niet zelfredzaam zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten of opvang in geval van huiselijk geweld. Gemeentes geven de ondersteuning thuis via de Wmo. Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij mee kunnen draaien in de maatschappij.

Onderzoek persoonlijke omstandigheden

Iedere gemeente organiseert de toegang tot de ondersteuning op zijn eigen manier. Veel gemeentes kiezen bijvoorbeeld voor sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. De gemeente moet onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van iemand die ondersteuning via de Wmo aanvraagt. De uitslag hiervan bepaalt dan of diegene ondersteuning vanuit de Wmo kan krijgen.

Soorten voorzieningen

De gemeente biedt via de Wmo maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op iemands individuele situatie. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld een vervoersvoorziening, dagbesteding op maat, huishoudelijke hulp of een rolstoel. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. Hier is geen voorafgaand onderzoek naar persoonlijke omstandigheden voor nodig. Een algemene voorziening is bijvoorbeeld een boodschappendienst of een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn.

De inkomensafhankelijke bijdrage

Op dit moment geldt er sinds 2019 een abonnementstarief van 19 euro per maand voor elke cliënt die van een of meer Wmo-voorzieningen gebruikmaakt. Het inkomen van de cliënt maakt geen verschil in de hoogte van dit bedrag. De inkomensafhankelijke bijdrage was destijds afgeschaft uit angst dat mensen geen ondersteuning aan zouden vragen vanwege de hoge kosten.

De gemeenten zien vanwege het vaste bedrag echter de kosten de pan uitrijzen: steeds meer mensen melden zich bij het Wmo-loket van de gemeente, ook als zij de hulp makkelijk zelf kunnen betalen. In sommige gemeenten ontstonden hierdoor lange wachtlijsten.

Om de houdbaarheid van de Wmo te verbeteren, heeft het kabinet recentelijk besloten om per 1 januari 2026 een inkomensafhankelijke bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen, waarop nu het abonnementstarief van toepassing is, in te voeren. Dit is anders dan wat er in het coalitieakkoord beoogd was: daarin was afgesproken dat het abonnementstarief zou verdwijnen voor alleen de huishoudelijke hulp.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt dan bij alle maatwerkvoorzieningen afhankelijk van het inkomen. Hierdoor kan er meer rekening gehouden worden met de individuele financiële draagkracht van burgers. De middelen die het Rijk met de invoering van het abonnementstarief aan het Gemeentefonds toevoegt, zullen (grotendeels) uitgenomen worden uit het Gemeentefonds. Deze maatregel zal structureel 100 miljoen euro opleveren.

Letselschade en Wmo

Letselschade kan een grote impact hebben op uw leven. U kunt hierdoor (deels) afhankelijk worden van de hulp van anderen. De verzekeraar verwijst vaak naar de gemeente op grond van de Wmo. De gemeente wijst dan vaak weer naar de verzekeraar, omdat dat de aansprakelijke partij is.

In principe heeft u de keuzevrijheid om te bepalen welke van de twee de voor u vereiste maatregelen moet vergoeden; de verzekeraar op grond van diens aansprakelijkheid, of de gemeente op grond van de Wmo. Zij kunnen u dus niet zomaar verplichten om bij de ander aan te kloppen. Aan beide keuzes zitten voor- en nadelen.

Lees ook: Hulpbehoevend en zorgschade: betaalt de gemeente of de verzekeraar?

Onzekerheid na val van kabinet

Met de val van het kabinet zijn belangrijke veranderingen in het sociaal domein onzeker geworden. Het controversieel verklaren van landelijke wetgeving door de Tweede Kamer en/of Eerste Kamer kan bepaalde hervormingen in de weg staan. Als de inkomensafhankelijke bijdrage controversieel wordt verklaard, komen de voorbereidingen van dit wetsvoorstel stil te liggen. Het is nog afwachten wat hierover wordt besloten.

Letselschadeproces

Blijvende hulpbehoevendheid is een van de vele factoren die het letselschadeproces lastig kan maken. Vaak moet er veel geregeld worden. Heeft u een zwaar ongeval gehad en bent u daardoor hulpbehoevend geworden? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. Met behulp van een ervaren letselschade advocaat kunt u de schadevergoeding krijgen waar u recht op heeft.

De ervaren advocaten van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht hebben jarenlange ervaring in het bijstaan van mensen met ernstig blijvend letsel. Wij helpen u graag met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.