Nieuw: eigen bijdrage Wmo vanaf 2026

Nieuw: eigen bijdrage Wmo vanaf 2026

Wat is de Wmo? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning, in werking getreden op 1 januari 2015. De gemeente geeft ondersteuning aan mensen die niet zelfredzaam zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten of...
De Goed Werkgeverschapsverzekering

De Goed Werkgeverschapsverzekering

De werkgeversaansprakelijkheid en ‘goed werkgeverschap’ zijn twee afzonderlijke begrippen uit het Burgerlijk Wetboek. De werkgeversaansprakelijkheid is te vinden in artikel 7:658 BW. In dit blog staat het begrip ‘goed werkgeverschap’ uit artikel 7:611 BW centraal....
De verplichte AOV voor ondernemers

De verplichte AOV voor ondernemers

In een eerdere blog is al geschreven over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ook is er al stilgestaan bij de AOV specifiek voor zzp’ers. Als u zzp’er of ondernemer bent, is het waarschijnlijk vanaf 2027 verplicht dat u een AOV afsluit. Met zo’n AOV verzekert...