Per 1 januari 2019 is het Besluit Vergoeding Affectieschade ingetreden. Dit is een besluit waarin de overheid vaste geldbedragen heeft bepaald ter vergoeding van een speciale vorm van immateriële schade: affectieschade.

Wat is affectieschade?

Als iemand door toedoen van een ander blijvende ernstige letselschade oploopt, of daardoor zelfs komt te overlijden, dan heeft dat niet alleen grote gevolgen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor diens directe naasten. Buiten het feit dat de naasten zich bezig moeten houden met de zorg van het slachtoffer, lopen zij ook schade op die zich niet laat vertalen in geld.

Deze immateriële schade die naasten lijden, zoals het verdriet, het psychisch leed en gederfde levensvreugde, wordt affectieschade genoemd.

Affectieschade komt sinds 2019 voor vergoeding in aanmerking. Deze vergoeding kan gezien worden als smartengeld voor naasten of nabestaanden van het slachtoffer.

Lees ook: Smartengeld na letselschade: waar hebt u recht op?

Op hoeveel vergoeding heeft u recht?

Deze schade kwam lange tijd niet in aanmerking voor vergoeding, omdat er in de politiek verdeeldheid heerste over de vraag of er wel maatschappelijke behoefte was aan het recht op affectieve schadevergoeding. Per 2019 heeft de regering echter vaste bedragen aangewezen die kunnen worden toegewezen wanneer naasten affectieschade lijden.

Deze bedragen zijn, hoewel leed en verdriet zich überhaupt niet in geld uit laten drukken, relatief laag. De bedragen worden voornamelijk gezien als compensatie en erkenning voor het leed en verdriet dat men lijdt. De bedragen vallen tussen de € 12.500 en € 20.000 en zijn afhankelijk van wat uw relatie is met het slachtoffer.

Ook is de hoogte van het bedrag afhankelijk van de categorie waaronder de situatie valt.

Er worden vier situaties van elkaar onderscheiden:

  1. Ernstig en blijvend letsel
  2. Overlijden
  3. Ernstig en blijvend letsel door een misdrijf
  4. Overlijden door een misdrijf

De officiële wet met daarin een schematisch overzicht van de bedragen wordt op deze website van de overheid weergegeven.

Berekenen van de vergoeding

Soms kan van de bovenstaande bedragen worden afgeweken, indien dit uit de omstandigheden van het geval als redelijk wordt beschouwd. Bijvoorbeeld wanneer het ongeval deels valt te wijten aan de schuld van het slachtoffer zelf.

De mate van schuld wordt doorgaans bepaald tijdens het letselschadeproces. Tijdens dit juridische proces wordt ook de hoogte van alle verschillende schadeposten, waaronder de affectieschade, berekend.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Voor het verhalen van affectie- en letselschade is het aan te raden om contact op te nemen met een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Letselschadeprocedures gaan vaak gepaard met complexe berekeningen en het vaststellen en begroten van alle relevante schadeposten. Een hierin gespecialiseerde advocaat kan u deze lasten uit handen nemen en u bijstaan in het gehele proces.

Wilt u meer weten over wat een letselschade advocaat voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de ervaren advocaten van Ferme Letselschade. Wij helpen u graag om uw leven weer op de rit te krijgen.