Wanneer een persoon ernstig gewond raakt of overlijdt, kunnen ook mensen in de omgeving van die persoon schade oplopen. Bijvoorbeeld door psychisch letsel, omdat zij getuige waren van het overlijden van een naaste dan wel de nasleep ervan. Deze vorm van schade wordt ook wel shockschade genoemd. Meer lezen over deze vorm van letsel, bekijk dan ons artikel: schokschade.

In een zaak van het Hof Den Bosch van 17 mei 2022 staat de vraag centraal of een persoon die psychisch letsel oploopt doordat hij of zij een lichaam van een dierbare moet identificeren, in aanmerking komt voor de vergoeding van shockschade. In deze blog wordt hier dieper op ingegaan.

Schokschade arrest

De eerste keer dat de rechter oordeelde dat shockschade voor vergoeding in aanmerking kwam, was in 2002. Deze uitspraak van de Hoge Raad is later ook bekend geworden als het Taxibus-arrest. Het ging in deze zaak om een zeer schrijnend verkeersongeluk: een taxibus reed achteruit op een woonerf en raakte hierbij een vijfjarig meisje dat toevallig langsfietste, waardoor zij overleed. De moeder van het meisje trof haar kort daarna aan, wat een traumatische confrontatie opleverde. De psychische schade die zij ten gevolge hiervan opliep, werd door de rechter aangemerkt als shockschade.

In de zaak van het Gerechtshof Den Bosch van 17 mei 2022 gaat het om een man die door een andere man meerdere keren op het hoofd is geslagen. Hij is hierdoor uiteindelijk overleden. De vader, moeder en broer van het slachtoffer moesten hem identificeren in het mortuarium. De identificatie van het lichaam van hun dierbare heeft een dermate grote impact gehad op hen dat zij shockschade vorderen bij de rechter.

Oordeel van de rechter: schokschade na identificatie in mortuarium

De raadsheer bij het hof begint door te benadrukken dat vergoeding van shockschade slechts onder strikte voorwaarden mogelijk is. Het moet dan gaan om mensen die door het waarnemen van “een ongeval of door de rechtstreekse confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan” een hevige emotionele schok ervaren, “waaruit geestelijk letsel voortvloeit”.

Wil er sprake kunnen zijn shockschade, moet er dus ten eerste een confrontatie zijn geweest met het letsel van het slachtoffer. Daarnaast moet er uit deze confrontatie geestelijk letsel zijn voortgevloeid.

De rechter oordeelt dat aan de vader shockschade wordt vergoed. Hij werd geconfronteerd met het verminkte lichaam van zijn zoon en heeft hier PTSS aan overgehouden. De vordering tot vergoeding van shockschade van de moeder en de broer van het slachtoffer wordt (nog) niet toegekend. Er is namelijk nog geen diagnose gesteld wat betreft het psychisch letsel in relatie tot de confrontatie met het lichaam in het mortuarium. De behandeling van deze vorderingen wordt daarom uitgesteld, in afwachting van deze diagnose.

Concluderend is het dus mogelijk om shockschade toegekend te krijgen na identificatie van een lichaam in een mortuarium. Het gaat er bij shockschade in essentie om dat er een confrontatie is geweest met het letsel van het slachtoffer en dat dit voor een hevige schok heeft gezorgd. Ook moet hier geestelijk letsel uit zijn voortgevloeid. Dit letsel dient wel door een arts te worden vastgesteld en gediagnosticeerd.

Ferme Letselschade Advocaten te Utrecht

Persoonlijke bijstand van professionals is voor letselschadeslachtoffers vaak van essentieel belang om weer te herstellen. Voor naasten is dit minstens net zo waardevol. Ook in het juridische proces dat hieraan vastzit. Het is daarom raadzaam om in geval van (ernstige) letselschade altijd een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

Bij Ferme Letselschade Advocaten staat een persoonlijke begeleiding voorop. Heeft u aan de hand van bovenstaande informatie vragen, of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.