Bij ongeveer 30% van de mensen die bij de huisarts komt met een hersenschudding, gaan de klachten die ze hebben niet vanzelf over. Klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en concentratieproblemen houden dan soms maanden of zelfs jaren aan. Dit zorgt logischerwijs voor veel wanhoop. Steeds meer mensen reizen daarom af naar Amerika om daar zogeheten CFX-therapie te ondergaan. In dit blog wordt hier dieper op ingegaan.

Niet-aangeboren hersenletsel

Een hersenschudding is een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en ontstaat door een trauma, zoals een val op straat of een auto-ongeluk. Het grootste deel van de mensen herstelt binnen een korte tijd. Bij een klein deel is dit echter niet het geval en kunnen klachten maanden of jaren aanhouden. Het is niet bekend wat de oorzaak is van deze aanhoudende klachten.

CFX-behandeling in Amerika

In Amerika wordt voor dit soort patiënten zogenaamde CFX-therapie aangeboden. Dit is een intensieve therapie waarbij de patiënt een week lang op de locatie in Utah aan allerlei prikkels wordt blootgesteld. Voorafgaand en na de therapie wordt een MRI-scan van de hersens gemaakt om de therapie zo goed mogelijk af te stellen op het individu.

Deze therapie wordt in Nederland (nog) niet aangeboden, daarom reizen jaarlijks honderden Nederlandse patiënten naar Amerika af om deze therapie te ondergaan. De reacties van patiënten zijn veelbelovend: de klachten zouden sterk zijn verminderd na het ondergaan van de therapie.

De CFX-therapie is allesbehalve gratis: patiënten leggen ongeveer 15.000 euro uit eigen zak neer nu de zorgverzekering de therapie niet vergoedt. Het is namelijk niet wetenschappelijk bewezen dat de therapie daadwerkelijk zorgt voor een afname van de neurologische klachten van de patiënten of zelfs de klachten kan genezen.

Verkennend onderzoek naar CFX-behandeling

Nederlandse onderzoekers van het Amsterdam UMC en het UMC Groningen startten in 2021 dan ook een verkennend onderzoek naar de effecten van de CFX-therapie. Met de resultaten van dit onderzoek hopen ze patiënten meer duidelijkheid te geven over de te verwachten effecten van de therapie. Daarnaast zouden positieve onderzoeksresultaten aanleiding kunnen geven om te overwegen om de therapie op termijn ook in Nederland aan te bieden. De eerste resultaten van het onderzoek worden eind 2023 verwacht.

Ferme Letselschade Advocaten

De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht staan landelijk al jarenlang slachtoffers bij die door toedoen van een ander niet-aangeboren hersenletsel hebben opgelopen. Heeft u letselschade opgelopen en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust gratis en vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij u verder.