Crush letsel is letsel dat regelmatig voorkomt bij verkeers- en bedrijfsongevallen. Het letsel ontstaat door beknelling of beklemming. Afhankelijk van de druk die door de beknelling op het lichaamsdeel heeft gestaan, kunnen de gevolgen voor het slachtoffer groot zijn.

Crush letsel kan leiden tot botbreuken, inwendige bloedingen, schade aan spier- en botweefsel en zelfs tot amputatie. Bij ongevallen kan van een beknelling gesproken worden als een persoon bijvoorbeeld vast zit in de auto en er niet meer zelfstandig uit kan komen.

Crush letsel na beknelling bij verkeersongevallen

Beknelling van het lichaam komt bij verkeersongevallen regelmatig voor. De grote krachten tijdens een auto-ongeval kunnen zorgen voor vervorming van de auto. Het slachtoffer kan dan beklemd raken met een of meer ledematen, en zich niet meer vrij bewegen en zelf het wrak verlaten.

Bevrijding van het slachtoffer dient dan zorgvuldig plaats te vinden; wanneer de druk plotseling wordt weggehaald, is er een verhoogde kans op inwendige bloedingen. Ook kunnen botbreuken en bekkenletsel zich dan verplaatsen en daardoor nieuwe bloedingen veroorzaken door de verandering in de druk.

Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

De schade die door het crush letsel is ontstaan, kan het slachtoffer verhalen als er iemand verantwoordelijk is voor het ongeval.

Volgens de wet is de persoon die een onrechtmatige daad (bij verkeersongevallen een verkeersfout) pleegt aansprakelijk. Diegene moet dan de schade vergoeden. De schade moet:

  • toe te rekenen zijn aan een gedraging van iemand anders en
  • rechtstreeks het gevolg zijn van deze gedraging.

De wet geeft aan het slachtoffer zonder motorvoertuig, bijvoorbeeld een fietser of een voetganger, extra bescherming. Zo betaalt de bestuurder van een motorvoertuig bijna altijd minimaal 50% van de schade van de fietser of voetganger. Dit wordt 100% als de bestuurder van het motorvoertuig niet kan bewijzen dat er sprake is van eigen schuld bij de fietser of bij de voetganger.

Crush letsel bij bedrijfsongevallen

Ook bij bedrijfsongevallen is veel crush letsel te zien. Dit letsel ontstaat bijvoorbeeld als een werknemer klem komt te zitten in een machine. Een ongeval met een machine kan zeer ernstig letsel tot gevolg hebben. De werkgever kan dan aansprakelijk gesteld worden voor het geven van onvoldoende instructies met betrekking tot het gebruik van de machine. Bij ernstig letsel moet de werkgever de Arbeidsinspectie inschakelen. De Arbeidsinspectie kijkt dan of de werkgever de Arbowet heeft overtreden.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen

Uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW) blijkt dat de werkgever een ruime zorgplicht heeft om te voorkomen dat een werknemer schade oploopt. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. De werkgever draagt het risico op ongevallen door een goede ongevallenverzekering af te sluiten.

Ook fouten van collega’s kunnen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever vallen. Zelfs als het ongeluk de schuld van de werknemer was, kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden. De arbeidsinspectie kan bijvoorbeeld beweren dat de werkgever meer toezicht op de werknemers had moeten houden. Hoe de zorgplicht er van een werkgever precies uitziet hangt echter af van de concrete situatie van het ongeval.

Ferme letselschadeadvocaten

Bent u betrokken bij een arbeidsongeval? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.