Wanneer iemand een ernstig ongeval overkomt, ligt de focus veelal op (het verhalen van) de letselschade die iemand in die situatie oploopt. Toch kunnen ook andere mensen schade oplopen wanneer zij er getuige van zijn hoe een naaste zwaar traumatisch letsel oploopt of komt te overlijden door het ongeval. Deze vorm van schade wordt shockschade genoemd.

In deze blog wordt stilgestaan bij het ontstaan van dit begrip, de vereisten voor het kunnen verhalen van shockschade en de samenloop met andere schadevormen.

Voorbeeld van shockschade: het Taxibus-arrest.

De eerste keer dat shockschade werd vergoed, was in het arrest van de Hoge Raad van 22 februari 2002. In dit zogeheten taxibus-arrest was er sprake van een zeer schrijnend verkeersongeluk.

Een taxibus rijdt op een woonerf achteruit, terwijl er precies op dat moment een vijfjarig meisje langsfietst. Het meisje wordt overreden door de taxibus. De moeder van het meisje treft haar aan, wat een traumatische confrontatie oplevert.

De moeder loopt hierdoor ernstig geestelijk letsel op en heeft zich onder therapeutische behandeling moeten stellen. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt zij ernstig last te hebben van een gestagneerd rouwproces, depressie met melancholische kenmerken en posttraumatische stressstoornis (PTSS) waarbij ze regelmatig de traumatische confrontatie herbeleeft.

Slachtoffer shockschade stelt veroorzaker aansprakelijk

De moeder van het meisje stelt de verzekeraar van de taxibus aansprakelijk voor de door haar geleden geestelijke schade. De zaak belandt bij de Hoge Raad. De verzekeraar stelt zich op het standpunt dat de taxichauffeur weliswaar jegens het meisje onrechtmatig handelde door haar aan te rijden, maar dat deze verkeersregels er niet toe strekken de moeder te beschermen tegen dergelijke behandelkosten voor psychische schade.

De taxichauffeur had dus niet jegens haar onrechtmatig gehandeld. De Hoge Raad gaat hier niet in mee en stelt dat degene die een verkeersregel overtreedt en daardoor een ernstig ongeluk veroorzaakt, ook onrechtmatig handelt jegens degene die door de confrontatie daarmee geestelijke schade oploopt.

Er is dan sprake van shockschade, dat op grond van artikel 6:106 lid 1 sub b BW voor vergoeding in aanmerking komt.

Wanneer is er sprake van verhaalbare shockschade?

De Hoge Raad stelt eisen aan het kunnen verhalen van shockschade.

  • De betrokkene moet rechtstreeks zijn geconfronteerd met de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden;
  • De confrontatie heeft een hevige schok teweeggebracht, dit kan met name voorkomen indien sprake is van een nauwe (affectieve) band met het primaire slachtoffer;
  • Er moet sprake zijn van een psychiatrisch erkend ziektebeeld, omdat moet kunnen worden bewezen dat er sprake is van geestelijk letsel.

Samenloop met andere vergoedingen

In tegenstelling tot wat sommige mensen mogelijk denken, is shockschade iets anders dan affectieschade. Het verschil zit hem daarbij vooral in het confronterende effect waardoor mensen materiële schade kunnen lijden, tegenover het algehele verdriet (immateriële schade) dat mensen hebben wanneer een naaste komt te overlijden. Deze twee schadevormen kunnen dan ook los van elkaar worden vergoed.

Lees hier meer over affectieschade.

Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, en affectieschade worden gelijk getrokken wanneer de naasten van een slachtoffer dat ernstig blijvend letsel opliep of is overleden hierop aanspraak willen maken.

Lees hier meer over smartengeld.

Ferme Letselschade Advocaten te Utrecht

Persoonlijke bijstand van professionals is voor letselschadeslachtoffers vaak van essentieel belang om weer te herstellen. Voor naasten is dit minstens net zo waardevol. Ook in het juridische proces dat hieraan vast zit. Het is daarom raadzaam om in geval van (ernstige) letselschade altijd een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

Bij Ferme Letselschade Advocaten staat een persoonlijke begeleiding voorop. Heeft u aan de hand van bovenstaande informatie vragen, of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bel ons: