De WA-verzekering: wat is het?

De WA-verzekering: wat is het?

Wanneer u in het bezit bent van een motorrijtuig, bent u op basis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Wat is dit precies voor verzekering? De verplichting om een WA-verzekering af te sluiten U...
Wat is ‘voegen’ in het strafproces?

Wat is ‘voegen’ in het strafproces?

Wanneer u letsel heeft vanwege een gepleegd strafbaar feit, kunt u de schade ten gevolge van dit letsel op de dader verhalen. Dit kan in een civiele procedure, maar dit kan ook tijdens de strafrechtelijke procedure. De rechter beslist dan ook over de eventuele toe te...