De WA-verzekering: wat is het?

De WA-verzekering: wat is het?

Wanneer u in het bezit bent van een motorrijtuig, bent u op basis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Wat is dit precies voor verzekering? De verplichting om een WA-verzekering af te sluiten U...
Wat is ‘voegen’ in het strafproces?

Wat is ‘voegen’ in het strafproces?

Wanneer u letsel heeft vanwege een gepleegd strafbaar feit, kunt u de schade ten gevolge van dit letsel op de dader verhalen. Dit kan in een civiele procedure, maar dit kan ook tijdens de strafrechtelijke procedure. De rechter beslist dan ook over de eventuele toe te...
Whiplashklachten door aanrijding: causaal verband?

Whiplashklachten door aanrijding: causaal verband?

In een eerder blog is al stilgestaan bij het Delta-V-onderzoek in verband met whiplashklachten. Als iemand na een achterop-aanrijding last heeft van nek- en rugklachten dan wordt dat een whiplash genoemd. Verzekeraars verlangen naar aanleiding van schadeclaims bij...