Een ongeval heeft ingrijpende gevolgen voor alle betrokkenen. Het is een schokkende gebeurtenis, die soms lastig te verwerken is. Veel slachtoffers hebben na de traumatische gebeurtenis last van fysieke en mentale klachten, zoals hoofdpijn of slaapproblemen door angstgevoelens.

Wanneer een trauma niet goed verwerkt is, kan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaan.

PTSS: hoe ziet dat eruit?

Het hebben van PTSS kan er voor iedereen anders uitzien. PTSS kan bestaan uit verschillende symptomen, zoals hartkloppingen, angst of depressieve gevoelens. De klachten ontstaan na een traumatische gebeurtenis, maar gaan na een tijd niet vanzelf over.

Iemand met een lichte vorm van PTSS schrikt bijvoorbeeld snel of is gespannen in het verkeer. Een deel kan normaal functioneren op het werk of thuis. Maar PTSS kan ook zodanig zijn dat iemand volledig verlamd is van angst.

Een psychiater kan vaststellen of er sprake is van PTSS. Een arts kan een behandelplan vaststellen om de klachten te behandelen. Psychotherapie, EMDR-therapie of het gebruik van medicijnen kan helpen om het trauma te verwerken.

Wie is er aansprakelijk?

Als u schade ondervindt door PTSS na een ongeval, noemen we dit letselschade. Ook psychische klachten die u ondervindt na een ongeval kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Wie er aansprakelijk is, is afhankelijk van de situatie.

Zie ook ons blog: Schadevergoeding bij psychisch letsel

PTSS na een ongeval op de werkvloer

Wanneer het ongeval plaatsvond op de werkvloer, kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

Dit komt vaker voor bij beroepen waarin werknemers zich regelmatig in stressvolle of levensbedreigende situaties bevinden. Denk bijvoorbeeld aan militairen, ambulancebroeders of politieagenten. Maar ook in andere werkgerelateerde situaties kan zich een traumatische gebeurtenis voordoen.

PTSS na een verkeersongeval

Bij verkeersongevallen is er vaak een aansprakelijke partij die de schade dient te vergoeden, zoals de veroorzaker van het ongeval of diens verzekeraar. De schade die ontstaat uit het ontwikkelen van PTSS kan hier ook onder vallen.

Daarbij wordt in letselschadezaken de diagnose PTSS ook meegenomen in de uitkering van smartengeld aan het slachtoffer. De hoogte hiervan is afhankelijk van de persoonlijke situatie van het slachtoffer en factoren als de ernst en de duur van het letsel.

Zie ook ons blog: smartengeld

Juridische hulp bij PTSS

Het kan lastig zijn om de volledige schade door PTSS te verhalen na een ongeval. PTSS kan erg uiteenlopend zijn, waardoor er zowel medische en juridische expertise nodig is om uw schade te verhalen.

U kunt zich in het proces bij laten staan door een advocaat die ervaring heeft op dit gebied. Ferme Letselschade Advocaten helpt u hier graag bij. Door onze jarenlange ervaring hebben wij meer dan voldoende kennis en kunde om u op de juiste wijze bij te staan. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.