Om letselschade vlot en zonder onnodige discussies – waarbij het soms gaat om zeer geringe bedragen – af te wikkelen, heeft de Letselschade Raad de Letselschade Richtlijnen opgesteld. Gelijke gevallen worden door middel van deze richtlijnen gelijk behandeld. De Letselschade Raad adviseert echter niet inhoudelijk over het hanteren van omrekenfactoren. Een belangenbehartiger kan hierin bijstaan. In deze blog wordt specifiek stilgestaan bij de Richtlijn Zelfwerkzaamheid.

Hoe werken de Richtlijnen?

Er zijn verschillende soorten Letselschade Richtlijnen:

 • De Richtlijn Huishoudelijke hulp;
 • De Richtlijn Kilometervergoeding;
 • De Richtlijn Licht letsel inclusief Smartengeld;
 • De Richtlijn Studievertraging;
 • De Richtlijn Zelfwerkzaamheid;
 • De Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding.

Sommige Richtlijnen voorzien in een manier om de schade te berekenen. In andere staan normbedragen. In de Richtlijn Studievertraging worden bijvoorbeeld de netto normbedragen voor schade wegens studievertraging genoemd: in 2023 is het normbedrag voor de basisschool €6.675 en voor hbo/wo €22.725 op basis van één jaar studievertraging.

Zijn de Richtlijnen altijd bindend?

De Richtlijnen hebben in beginsel een algemene werking. Als de toepassing van een Richtlijn echter niet goed aansluit bij de schade of risico’s van iemand met letselschade, kan er een concrete schadeberekening gemaakt worden. De concrete schade dient dan wel onderbouwd te worden.

De Richtlijn Zelfwerkzaamheid

De Richtlijn Zelfwerkzaamheid ziet op klussen in en rond het huis en de tuin, die u voor het ongeval verrichtte en door het ongeval niet meer (of nog slechts beperkt) kunt verrichten. Als u bijvoorbeeld vóór het ongeval altijd het gras in de tuin maaide, maar dat na het ongeval niet meer kunt, zult u hier wellicht iemand voor moeten inhuren. De vergoeding die u hier dan voor kunt krijgen, kunt u vinden in de Richtlijn Zelfwerkzaamheid.

Zelfwerkzaamheid kunnen de volgende werkzaamheden zijn:

 • Schilderwerkzaamheden in en aan de woning;
 • Tuinonderhoud;
 • Reparatiewerkzaamheden in en aan de woning.

De hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding hangt af de volgende factoren:

 • Of u een koop- of huurwoning heeft (grote reparatiewerkzaamheden kunnen immers voor de rekening van de verhuurder komen);
 • Wat voor soort huis u heeft (vrijstaand, twee-onder-een-kapwoning, rijtjeshuis of flat/appartement);
 • Of er veel of weinig onderhoud nodig is;
 • In welke mate u vóór het ongeval een aandeel had in de werkzaamheid*;
 • Of u een tuin heeft;
 • In welke mate u beperkt bent**.

* Dit aandeel wordt uitgedrukt in een vast percentage van 25, 50, 75 of 100.

** De mate van beperking wordt uitgedrukt in een vast percentage van 25, 50, 75 of 100.

De schadevergoeding wordt uiteindelijk vastgesteld door middel van de volgende formule: normbedrag x omrekenfactor x aandeel (vóór het ongeval) x mate van beperking.

Kanttekening

De Letselschade Richtlijnen kunnen niet automatisch worden toegepast. Soms moet de schade concreter worden berekend. Ook zijn er schadeposten waar geen richtlijnen voor gelden, zoals verlies van arbeidsvermogen en verlies van zelfredzaamheid.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u letselschade opgelopen? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.