Stichting de Letselschade Raad (kortweg: “de Raad”) heeft als doel het verbeteren van het schaderegelingsproces bij letselschade. De Raad is een onafhankelijke organisatie en heeft bijvoorbeeld een Platformoverleg met onder andere de ANWB en Slachtofferhulp Nederland.

Het streven van de Raad is “meer harmonie, openheid en respect” voor mensen met letselschade, opgelopen door een ongeval, medisch incident of een misdrijf. De Raad (en partijen die daarbij zijn aangesloten) proberen ook een persoonlijkere bejegening van de slachtoffers te realiseren. Zij evalueert ook de schaderegeling op technisch niveau, en draagt bij aan de duidelijkheid en transparantie van de regeling. De Raad wil het slachtoffer met letselschade centraal stellen en voorkomen dat het schaderegelingsproces hen extra leed toebrengt.

Werkzaamheden van de Letselschade Raad

De Raad zorgt dat de verschillende partijen die zijn betrokken bij het schaderegelingsproces elkaar vinden voor het uitwisselen van kennis en inzichten. Daarnaast stimuleert De Raad diverse initiatieven en ontwikkelt zij richtlijnen en gedragscodes.

Richtlijnen

De Raad heeft verschillende richtlijnen ontwikkeld voor de vergoeding van de schadeposten (De Letselschade Richtlijnen). In die richtlijnen wordt een standaard manier opgenomen om de schade te herstellen. Met die richtlijnen wordt discussie tussen verzekeraar en slachtoffer voorkomen en worden gelijke gevallen gelijk behandeld.

Voorbeelden van deze Richtlijnen zijn:

  • de Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding
  • en de Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld.

Gedragscodes

De Raad ziet toe op de ontwikkeling en het beheer van de volgende twee gedragscodes:

  1. Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)
  2. en de Gedragscode Medische Incidenten (GOMA).

De GBL en de GOMA bevatten spelregels en aanbevelingen met betrekking tot het verloop van de schaderegeling, zodat dit zo transparant en snel mogelijk verloopt. 

Register Letselschade

De Raad heeft ook een register opgesteld waarin bonafide letselschadespecialisten zijn opgenomen. Er wordt gezorgd voor toezicht op degenen die in het register zijn opgenomen, en er worden periodieke kwaliteitscontroles gedaan om te zorgen dat alle aangeslotenen zich houden aan de gestelde normen.

De Raad komt bovendien in actie als zij merkt dat een organisatie onprofessioneel of laakbaar handelt; zij zal die organisatie daarop aanspreken en eventueel uit het register verwijderen.

Als slachtoffer van een ongeval kunt u op die manier een dienstverlener vinden die voor uw zaak geschikt kan zijn, zoals een belangenbehartiger. De Raad is nu ook bezig met een Nationaal Keurmerk Letselschade.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u benieuwd wat een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten voor u kan betekenen?

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van schade en het gehele letselschadeproces.

Wij hebben veel ervaring met gecompliceerde letselschadezaken. Neem contact op voor een kennismaking.