Wanneer een zorgverlener een fout heeft gemaakt tijdens uw operatie of een verkeerde diagnose heeft gesteld, kunnen bij u verschillende vragen leven. Hoe kan ik ervoor zorgen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt? Op welke wijze kan ik schadevergoeding claimen?

U kunt zich in die gevallen melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) of een tuchtklacht indienen bij het medisch tuchtcollege. Een klachtprocedure bij het tuchtcollege neemt echter veel tijd in beslag, gemiddeld zeven maanden.

Een andere optie is het indienen van een klacht bij de zorgaanbieder zelf. Sinds 1 januari 2016 geldt immers de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en die wet geeft aan hoe zorgaanbieders om moeten gaan met klachten van hun cliënten. 

De klachtprocedure op basis van de Wkkgz

De klachtenfunctionaris

Als u een klacht heeft dan kunt u gratis contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris kan u van gratis advies voorzien over het indienen en het formuleren van de klacht en daarnaast kan de functionaris mogelijke oplossingen onderzoeken.

In de praktijk blijkt dat het laagdrempelige contact met de klachtenfunctionaris al veel vragen en klachten kan oplossen. Zo kan de functionaris bijvoorbeeld gemakkelijk een gesprek tussen u en de zorgaanbieder organiseren om te bekijken of jullie samen tot een oplossing kunnen komen.

De zorgaanbieder

Op het moment dat de klacht is ingediend dan zijn alle zorgaanbieders, zowel zorginstellingen (denk aan verpleeghuizen en ziekenhuizen) als zelfstandige beroepsbeoefenaren (denk aan fysiotherapeuten en bedrijfsartsen), verplicht om de klacht zorgvuldig te onderzoeken en te beoordelen.

Hierbij kan het gaan om klachten met of zonder financiële component. Bij klachten die medische schadeclaims omvatten, geldt geen maximum van €25.000. Alle medische schadeclaims kunnen aldus in het traject worden betrokken. De klachten en claims moeten binnen zes, maximaal tien weken, door de zorgaanbieder worden behandeld. Een snelle afhandeling van de klacht en/of claim wordt dus door de Wkkgz gegarandeerd.

De geschilleninstantie

Als u niet tevreden bent over het oordeel van de zorgaanbieder dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie. Zorgaanbieders moeten op basis van de Wkkgz namelijk zijn aangesloten bij een geschilleninstantie die tot taak heeft om geschillen te beslechten. Deze instantie kan ook een schadevergoeding aan u toekennen.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u een medische behandeling ondergaan en bent u van mening dat er fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft geleden? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

Een letselschadeadvocaat kan u helpen bij het indienen van een klacht en bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft. De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.