Sinds 1 januari 2023 is het voor werkgevers mogelijk om zelf onderzoek te doen na een meldingsplichtig arbeidsongeval. Het doel hiervan is dat werkgevers meer tijd en geld gaan investeren in de verbetering van de veiligheidsmaatregelen en in de cultuur die daarbij hoort. Ze hoeven zich op deze manier minder bezig te houden met juridische procedures en het betalen van boetes.

Jaarlijks vinden er volgens cijfers van de arbeidsinspectie zo’n 2000 arbeidsongevallen plaats. In 2020 is er dan ook een pilot gestart om een nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen waarbij werkgevers onder bepaalde voorwaarden zelf het onderzoek naar aanleiding van een arbeidsongeval kunnen uitvoeren. De inspectie blijft betrokken bij het verloop van dit traject.

Uiteindelijk is geconcludeerd dat de nieuwe werkwijze voordelig kan zijn. Bedrijven kunnen namelijk meer leren van ongevallen door zelf te focussen op de achterliggende oorzaken ervan waardoor herhaling beter kan worden voorkomen.

Een meldingsplichtig ongeval

Wanneer iemand zijn scheenbeen stoot op kantoor en een blauwe plek heeft, hoeft de arbeidsinspectie logischerwijs niet te worden ingelicht. Er zijn drie categorieën ongevallen te onderscheiden waarbij het wél verplicht is dat de werkgever een melding maakt:

  • Ongevallen waarbij het slachtoffer moet worden opgenomen in het ziekenhuis.
  • Ongevallen waarbij het slachtoffer blijvend letsel oploopt.
  • Ongevallen waarbij het slachtoffer is komen te overlijden.

Voor deze laatste categorie bestaat er een spoeddienst bij de arbeidsinspectie die 24 uur per dag bereikbaar is.

Een onderzoek door de inspectie sinds januari 2023

Vóór 1 januari 2023 startte de arbeidsinspectie na zo’n melding altijd zelf een onderzoek. Voor ongevallen waarbij het slachtoffer is overleden, blijft dit zo. Ook voor ongevallen waarbij een familielid van de werkgever betrokken is, of waarbij het slachtoffer jonger is dan 18 jaar, blijft de arbeidsinspectie na 1 januari 2023 nog het onderzoek uitvoeren.

Ongeval met dodelijke afloop

Bij een ongeval met een dodelijke afloop heeft in principe de officier van justitie de regie over het onderzoek. Wanneer die besluit niet strafrechtelijk te vervolgen, is het aan de inspectie om na te gaan of er wel bestuursrechtelijke sancties dienen te worden opgelegd. Op basis van 5:44 van de Algemene wet bestuursrecht is het namelijk niet toegestaan om zowel een bestuurlijke boete op te leggen als strafrechtelijk te vervolgen.

Ongeval met zwaar lichamelijk letsel

Wanneer er sprake is van zwaar lichamelijk letsel bij een arbeidsongeval, heeft de inspectie de leiding over het onderzoek. Die onderzoekt dan of er aanwijzingen zijn van een strafrechtelijke overtreding. Wanneer dat het geval lijkt te zijn, wordt dit gemeld aan de officier van justitie, welke vervolgens leiding neemt over het onderzoek.

Overige ongevallen: onderzoek & verbeterplan door werkgever

Voor overige gevallen mag de werkgever onder voorwaarden nu het onderzoek zelf uitvoeren.

Om te kunnen bepalen of er aan die voorwaarden wordt voldaan, komt de arbeidsinspectie langs op de locatie van het ongeval. Wanneer toestemming wordt verleend, moet de werkgever binnen vijftien werkdagen een werkgeversrapportage met verbeterplan aanleveren.

Een boete bij afgekeurd onderzoek

Wanneer deze rapportage niet wordt goedgekeurd door de inspectie, voert deze het onderzoek alsnog zelf uit. Dit kan voor de werkgever leiden tot een boete. Wanneer de rapportage wel wordt goedgekeurd, controleert de inspectie later of de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is, kan dit ook een boete voor de werkgever opleveren.

Ferme letselschadeadvocaten

Bent u betrokken bij een arbeidsongeval? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.