Juridische bijstand na een ongeval

Verschillende soorten belangenbehartigers staan slachtoffers bij na een ongeval, zoals een letselschaderegelaar, letselschadespecialist of letselschade-expert. Ook kan een slachtoffer een letselschadeadvocaat inschakelen om zijn of haar recht te halen.

Ook binnen de letselschade zijn er verschillen tussen advocaten. Zo zijn LSA-advocaten lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten. Zij zijn specialist op het gebied van letselschade. Om kwaliteit te waarborgen mag niet iedereen zich zomaar LSA-advocaat noemen. Hiertoe gelden verschillende eisen en kwaliteitswaarborgen.

Letselschadeadvocaat of belangenbehartiger?

In principe is de titel letselschade jurist, -expert of -regelaar vrij te verkrijgen. Iedereen mag zich een letselschadespecialist noemen. Het verschil tussen een jurist en een advocaat zit in de mogelijkheid tot procederen. Dit is voor een letselschadespecialist of -regelaar niet mogelijk, voor een advocaat wel. Overigens kunnen zowel juristen als advocaten de titel meester (mr.) dragen.

Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Volgens artikel 28 van de Advocatenwet draagt de Orde zorg voor een goede uitoefening van de advocatuur, onder andere door reglementen op te stellen en de beroepsopleiding te verzorgen.

De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

De titel LSA-advocaat wordt beschermd door de Vereniging van Letselschade Advocaten. De kwaliteitseisen die de LSA stelt zijn streng. Van alle ongeveer 14.000 advocaten in Nederland, voldoen er slechts ruim 300 aan de vereisten die de LSA stelt. De LSA houdt een ledenlijst bij van alle advocaten die hieraan voldoen.

De eisen van de LSA

Een LSA-advocaat dient ten minste:

  • Een universitaire studie Rechten te hebben gevolgd;
  • 5 jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat;
  • De eenjarige specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie te hebben volbracht (postdoctoraal);
  • 500 uur per jaar aan letselschade te besteden;
  • De bij- en nascholingscursussen letselschade te blijven volgen.

Daarnaast wordt een LSA-advocaat jaarlijks getoetst door het bestuur van de Vereniging voor Letselschade Advocaten door middel van een Kwaliteitsverklaring, door de LSA georganiseerde en onafhankelijk afgenomen audits en door deelname aan de intervisie bijeenkomsten van de LSA.

Garantie en zekerheid voor het slachtoffer

Het inschakelen van een LSA advocaat heeft voordelen voor het slachtoffer. Zo heeft een LSA-advocaat een beroepsgeheim en is hij of zij streng onderworpen aan het klacht- en tuchtrecht van de LSA en de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook gelden voor LSA-advocaten de strenge gedragsregels uit 2018. Deze regels garanderen onafhankelijkheid en integriteit van de advocaat. Zo mag een LSA-advocaat geen belastende no-cure-no-pay afspraken maken met het slachtoffer. Daarbij is de LSA-advocaat verplicht tot het instellen van een derdengeldenrekening, die garandeert dat het aan een slachtoffer uitgekeerde geld niet wordt gebruikt ten behoeve van de advocaat zelf of zijn kantoor.

Een Ferme Letselschade Advocaat

Onze advocaten zijn lid van de beroepsvereniging LSA  en de WAA (Werkgroep Artsen Advocaten). Zij staan geregistreerd als advocaten op letselschaderecht en slachtofferrecht in het rechtsgebiedenregister. Samen hebben Hanneke van Ommen en Wendy Boer meer dan 20 jaar ervaring als LSA-advocaten.

Bent u slachtoffer van een ongeval heeft u behoefte aan een gespecialiseerde advocaat? Neem vrijblijvend contact op voor een intake of advies via 030 -202 70 04.