Kan een werkgever succesvol aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer heeft opgelopen ten gevolge van het jarenlang passief meeroken op de werkvloer? De Rechtbank Rotterdam oordeelt van wel. In deze blog wordt de zaak besproken.

Werkgever aansprakelijk voor meeroken?

Het gaat in deze zaak om een oud-werknemer van Yulius. Dit is een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg. De werknemer stelt dat de jarenlange blootstelling aan sigarettenrook op zijn werk ervoor heeft gezorgd dat hij lijdt aan COPD. Er werd veelvuldig binnen gerookt bij Yulius. Dit blijkt onder meer uit de verklaringen van andere werknemers die in het vonnis van de kantonrechter is opgenomen.

Passief meeroken of andere oorzaken?

Yulius beargumenteert dat het niet duidelijk is dat de COPD is ontstaan door de blootstelling aan sigarettenrook. Volgens de zorginstelling zou dit ook het gevolg kunnen zijn van werkzaamheden met schoonmaakmiddelen en lasapparaten die hij bij andere werkgevers heeft verricht, zijn werk als DJ in een ruimte waarin werd gerookt of het feit dat hij jarenlang een partner heeft gehad die rookte. Ook werd ‘duivenmelkerslong’, een aandoening die kan ontstaan door het houden van duiven, als mogelijkheid voor het ontstaan van de klachten gezien.

De deskundige stelt dat bovenstaande mogelijke oorzaken niet hebben bijgedragen aan de COPD van de eiser. Passief meeroken is één van de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van COPD. Wanneer dit gedurende korte tijd of op jongere leeftijd gebeurt, heeft dit minder invloed dan wanneer het meeroken jaren voortduurt of de persoon van oudere leeftijd is.

Niet voldaan aan de zorgplicht door werkgever

De rechtbank concludeert op basis van het deskundigenrapport dat er voldoende oorzakelijk verband is tussen de COPD van de eiser en de blootstelling aan de sigarettenlucht bij zijn werkzaamheden bij Yulius. De kantonrechter oordeel dan ook dat, omdat Yulius niet heeft aangetoond dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht, daarom aansprakelijk is voor de gezondheidsschade van de eiser. Deze gezondheidsschade is volgens de kantonrechter het gevolg van blootstelling aan de rooklucht tijdens zijn werkzaamheden.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u longproblemen en denkt u dat dit het gevolg is van jarenlang passief meeroken op de werkvloer? Dan is het raadzaam om een letselschadespecialist in te schakelen die u kan bijstaan tijdens uw proces en de lastige juridische discussies voor u opvangt.

Onze ervaren letselschadeadvocaten staan door het hele land mensen bij in het verhalen van hun letselschade. Met een doelgerichte aanpak en oog voor detail bieden wij de hulp die u nodig heeft. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.