Wanneer u als werknemer tijdens de uitvoering van uw werk letselschade oploopt, kan het zijn dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Maar dit is niet altijd zo. Zo is uw werkgever niet aansprakelijk wanneer de letselschade is ontstaan door opzet of door uw eigen bewuste roekeloosheid. Ook is uw werkgever niet aansprakelijk voor uw letsel wanneer hij kan aantonen dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen dat de omgeving waarin u werkt veilig genoeg is. Hoe deze zorgplicht er precies uitziet, hangt af van de omstandigheden van het geval. In deze blog wordt hier dieper op ingegaan.

De zorgplicht van de werkgever

De zorgplicht van een werkgever heeft betrekking op de werkzaamheden van de werknemers.

Wanneer letselschade ontstaat door gedragingen of handelingen die niet verband houden met de werkzaamheden van een werknemer, is de werkgever dus niet aansprakelijk. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een zaak over een kapitein op een schip. De kapitein gleed uit tijdens het douchen. Douchen houdt geen verband met de werkzaamheden die de kapitein over het algemeen uitvoert op het schip. Het letsel van de kapitein valt dan ook niet onder de reikwijdte van de zorgplicht van de werkgever. De werkgever van de kapitein is in dit geval dus niet aansprakelijk voor de door hem opgelopen schade.

De werkgeversaansprakelijkheid is een schuldaansprakelijkheid. Dit betekent dat de werkgever er in beginsel voor moet zorgen dat een werknemer geen letselschade oploopt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Hoe de zorgplicht van een werkgever er in een specifiek geval uitziet, hangt af van de concrete situatie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden meegewogen wat voor soort werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd op het werk. Bij een kantoorbaan moet de werkgever andere voorzorgsmaatregelen treffen om voor een veilige werkplek te zorgen dan bij een baan in de bouw.

Wanneer de werkgever de zorgplicht die in uw geval geldt heeft geschonden, betekent dit dat de werkgever niet genoeg heeft gedaan om het ontstaan van het letsel te voorkomen. De werkgever is dan aansprakelijk.

Het algemeen bekende risico

De zorgplicht van de werkgever reikt niet zover dat hij aansprakelijk is voor letsel wanneer het is veroorzaakt door een algemeen bekend risico. Dit valt buiten de zorgplicht van de werkgever. Van een werknemer mag namelijk worden verwacht dat hij bij het handelen rekening houdt met algemeen bekende risico’s.

In een zaak van de Hoge Raad van 4 oktober 2002 ging het om zo’n algemeen bekend risico. Het ging in deze zaak om een vrouw die op haar werk broodjes snijdt en smeert. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden sneed zij zichzelf per ongeluk in haar wijsvinger. De schade die hierdoor ontstond kwam volgens de rechter niet voor rekening van haar werkgever. Het zou namelijk algemeen bekend zijn dat het gebruik van een scherp mes het risico op het snijden in de vingers met zich brengt. Van een werknemer mag worden verwacht dat er extra wordt opgelet bij het gebruiken van een mes.

Dit soort ongelukken worden ook wel ‘huis-tuin-en-keukenongevallen’ genoemd. De werkgever is in zo’n geval niet aansprakelijk wanneer de letselschade wordt opgelopen door een dergelijk ongeval tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Letselschade advocaat inschakelen

Heeft u letselschade opgelopen op of tijdens het werk? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.