De werkgeversaansprakelijkheid en ‘goed werkgeverschap’ zijn twee afzonderlijke begrippen uit het Burgerlijk Wetboek. De werkgeversaansprakelijkheid is te vinden in artikel 7:658 BW. In dit blog staat het begrip ‘goed werkgeverschap’ uit artikel 7:611 BW centraal. Hierbij wordt ingegaan op de zogenaamde Goed Werkgeverschapsverzekering.

Risicoaansprakelijkheid onderdeel van goed werkgeverschap

De nieuwe regeling van goed werkgeverschap is een risicoaansprakelijkheid. Dit is anders dan de werkgeversaansprakelijkheid van 7:658 BW dit is namelijk een schuldaansprakelijkheid. Bij een risicoaansprakelijkheid is het niet van belang of de werkgever ook daadwerkelijk een verwijt voor de geleden schade kan worden gemaakt, bij een schuldaansprakelijkheid wel.

Goed werkgeverschap uit artikel 7:611 BW moet ruim worden geïnterpreteerd, zo blijkt uit de jurisprudentie. De rechter heeft in jurisprudentie een aantal beginselen van goed werkgeverschap uiteengezet. Concreet komt het er in de praktijk op neer dat de werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor letselschade van de werknemer bij werk gerelateerde activiteiten zoals woon-werkverkeer of opgelopen tijdens een bedrijfsuitje. Uit de rechtspraak volgt dat de werkgever zich hiervoor ‘behoorlijk’ dient te verzekeren.

Wat is een behoorlijke werkgeversverzekering?

Maar wat is een ‘behoorlijke’ verzekering? Het is niet precies duidelijk wat in de praktijk moet worden verstaan onder een behoorlijke verzekering. De Hoge Raad geeft aan dat er moet worden gekeken naar de maatschappelijke opvatting van wat voor verzekering passend is, en naar de betaalbaarheid van de premie.

Meerdere verzekeraars bieden inmiddels de ‘Goed Werkgeverschapsverzekering’ aan. Deze verzekering is altijd aanvullend op een andere verzekering en kan verschillende soorten dekkingen hebben. Deze verzekeringen bieden een ruimere dekking dan een verzekering oor de werkgeversaansprakelijkheid. Het voordeel van een dergelijke verzekering is dat discussies over aansprakelijkheid en toedracht uit de weg worden gegaan.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u letselschade opgelopen op het werk of tijdens werk gerelateerde bezigheden? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.

Wanneer een persoon overlijdt door toedoen van iemand anders, kunnen de nabestaanden overlijdensschade vorderen. Een van de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komt, zijn de kosten voor de uitvaart. Dit betekent dat de persoon die aansprakelijk is voor het overlijden van het slachtoffer de kosten van de uitvaart moet betalen. In deze blog wordt hier dieper op ingegaan.

Aansprakelijkheid voor uitvaartkosten

Uit artikel 6:108 lid 2 blijkt dat degene die verantwoordelijk is voor het overlijden van de persoon in kwestie verantwoordelijk is voor de kosten van de uitvaart. In dat artikel staat ook dat de uitvaartkosten worden vergoed voor zover dat redelijk is.

Of de kosten redelijk zijn, hangt af van de omstandigheden van het geval. Hier zijn dus geen vaste bedragen voor. Wanneer de aansprakelijkheid voor het overlijden is gevestigd, kan worden nagegaan welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding.

In de praktijk is het vaak moeilijk om overlijdensschade vergoed te krijgen. Het is daarom raadzaam om hierbij een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

De verschillende soorten kosten bij overlijdensschade 

In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën kosten voor een uitvaart. Ten eerste zijn er de meest basale kosten zoals de begrafenisondernemer, de kist, de dienst en de rouwauto. Dan zijn er ook nog bijkomende kosten zoals rouwkaarten, het condoleanceregister en bloemen. Dan zijn er ook nog ‘verder verwijderde kosten’, zoals de grafsteen, reiskosten van de nabestaanden of een gedenkplaat.

De redelijkheid van de kosten hangt samen met de persoonlijke omstandigheden van de overledene en wat voor de kring waarin de persoon leefde gebruikelijk is bij een begrafenis. De culturele achtergrond van de overledene kan ook meespelen bij het bepalen van de te vergoeden kosten. Wanneer de begrafenis bijvoorbeeld in het buitenland plaatsvindt, kunnen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

Een uitvaartverzekering

Het is voor nabestaanden niet mogelijk om kosten voor de uitvaart te claimen bij de aansprakelijke partij die door een uitvaartverzekering worden vergoed. De hoogte van de verzekering wordt dus in mindering gebracht op de kosten die de aansprakelijke partij aan de nabestaanden van het slachtoffer moet vergoeden.

Is een naaste van u overleden en bent u benieuwd of de kosten voor de uitvaart vergoed kunnen worden? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren over een dergelijk onderzoek en kan bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.