De werkgeversaansprakelijkheid en ‘goed werkgeverschap’ zijn twee afzonderlijke begrippen uit het Burgerlijk Wetboek. De werkgeversaansprakelijkheid is te vinden in artikel 7:658 BW. In dit blog staat het begrip ‘goed werkgeverschap’ uit artikel 7:611 BW centraal. Hierbij wordt ingegaan op de zogenaamde Goed Werkgeverschapsverzekering.

Risicoaansprakelijkheid onderdeel van goed werkgeverschap

De nieuwe regeling van goed werkgeverschap is een risicoaansprakelijkheid. Dit is anders dan de werkgeversaansprakelijkheid van 7:658 BW dit is namelijk een schuldaansprakelijkheid. Bij een risicoaansprakelijkheid is het niet van belang of de werkgever ook daadwerkelijk een verwijt voor de geleden schade kan worden gemaakt, bij een schuldaansprakelijkheid wel.

Goed werkgeverschap uit artikel 7:611 BW moet ruim worden geïnterpreteerd, zo blijkt uit de jurisprudentie. De rechter heeft in jurisprudentie een aantal beginselen van goed werkgeverschap uiteengezet. Concreet komt het er in de praktijk op neer dat de werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor letselschade van de werknemer bij werk gerelateerde activiteiten zoals woon-werkverkeer of opgelopen tijdens een bedrijfsuitje. Uit de rechtspraak volgt dat de werkgever zich hiervoor ‘behoorlijk’ dient te verzekeren.

Wat is een behoorlijke werkgeversverzekering?

Maar wat is een ‘behoorlijke’ verzekering? Het is niet precies duidelijk wat in de praktijk moet worden verstaan onder een behoorlijke verzekering. De Hoge Raad geeft aan dat er moet worden gekeken naar de maatschappelijke opvatting van wat voor verzekering passend is, en naar de betaalbaarheid van de premie.

Meerdere verzekeraars bieden inmiddels de ‘Goed Werkgeverschapsverzekering’ aan. Deze verzekering is altijd aanvullend op een andere verzekering en kan verschillende soorten dekkingen hebben. Deze verzekeringen bieden een ruimere dekking dan een verzekering oor de werkgeversaansprakelijkheid. Het voordeel van een dergelijke verzekering is dat discussies over aansprakelijkheid en toedracht uit de weg worden gegaan.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u letselschade opgelopen op het werk of tijdens werk gerelateerde bezigheden? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.