Op 17 mei 2023 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in de zaak waarin er een aanrijding plaatsvond tussen een trein en een melkwagen op een onbewaakte spoorwegovergang. Verzekeraar ASR, die de schade van de eigenaar van de melkwagen heeft vergoed, neemt verhaal op ProRail, de beheerder van het spoor.

Incident onbewaakte spoorwegovergang

Het ongeluk gebeurde op 18 november 2016 in de gemeente Winsum. Toen de bestuurder van de melkwagen de spoorwegovergang naderde, kwam er op hetzelfde moment een trein aangereden richting de spoorwegovergang. De bestuurder van de melkwagen liet de trein niet voorgaan. Dit leidde tot een aanrijding waarbij achttien reizigers in de trein gewond raakten, waarvan vier reizigers zwaargewond. De bestuurder van de melkwagen raakte licht gewond.

De spoorwegovergang is onbewaakt en er zijn al eerder ernstige aanrijdingen en bijna-incidenten voorgevallen. In 2014 hebben zich op deze spoorwegovergang twee dodelijke aanrijdingen plaatsgevonden. ProRail heeft hierna toegezegd dat uiterlijk in januari 2016 er een noodweg aangelegd zal worden. Op de dag van het ongeval was de situatie echter hetzelfde als voorheen.

Gevaarzetting

ASR stelt dat ProRail onrechtmatig heeft gehandeld door het niet tijdig maatregelen te treffen om het haar bekende gevaar uit te sluiten, waardoor Melkweg Fritom B.V. (de werkgever van de bestuurder van de melkwagen) schade heeft geleden. De verzekeraar grondt haar vordering tot schadevergoeding op artikel 6:162 BW jo. 7:962 BW.

De rechtbank heeft geoordeeld dat ProRail aansprakelijk gesteld kan worden op grond van gevaarzetting. ProRail heeft volgens de rechtbank een situatie in het leven geroepen en laten voortbestaan die voor derden een risico bracht op zeer ernstige ongevallen. ProRail had vóór de datum van het ongeval veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Hierom heeft ProRail onrechtmatig -op grond van artikel 6:162 BW – jegens Melkweg Fritom en Arriva gehandeld.

Eigen schuld

De verplichting tot schadevergoeding vanuit ProRail kan verminderd worden, als omstandigheden die voor rekening van Melkweg Fritom komen, aan de schade hebben bijgedragen (artikel 6:101 BW). Volgens ProRail bestaat hiervoor aanleiding. De chauffeur van de melkwagen heeft geen voorrang verleend aan de trein en heeft de overweg niet geheel vrijgelaten.

De rechter is tot de conclusie gekomen dat de bestuurder van de melkwagen artikel 15a lid 2 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) heeft overtreden: ten tijde van het ongeval waren er geen objecten bij de overweg aanwezig die het zicht van de bestuurder hebben kunnen belemmeren. Ook meende de rechter dat aan het ontbreken van de veiligheid van de overweg geen beslissende betekenis kan toekomen: de bestuurder was op de hoogte van het bestaan van deze overweg en kende de beperkingen van deze overweg.

De rechtbank is van oordeel dat Melkweg Fritom een deel van haar schade zelf moet dragen: het is aannemelijk dat goed opletten door tijdig en krachtig te remmen het ongeval had kunnen voorkomen.

Ook Arriva heeft volgens de rechtbank deels bijgedragen aan haar eigen schade: de treinmachinist was onvoldoende oplettend en heeft niet getoeterd op het moment dat de melkwagen (te) dicht bij de spoorwegovergang kwam.

Verhouding ontstaan schade

Naar het oordeel van de rechtbank bestaat de bijdrage aan het ongeval van de drie partijen dus uit:

  • Het niet goed opletten door de bestuurder van de melkwagen (Melkweg Fritom);
  • Het niet toeteren door de treinmachinist (Arriva);
  • Het laten voortbestaan van een Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO)(ProRail).

Volgens de rechtbank heeft elke partij jegens de andere partijen fouten gemaakt en daarmee onrechtmatig gehandeld. Gelet op de ieders bijdrage aan het ongeval, is de rechtbank van oordeel dat ProRail voor 40% aan het ongeval heeft bijgedragen en Arriva en Melkweg Fritom beide voor 30%.

ProRail heeft volgens de rechtbank de grootste bijdrage aan het ongeval geleverd wegens het over een lange periode een gevaarlijke situatie in stand houden en – ondanks toezeggingen – geen verandering daarin te brengen.

Ferme Letselschade Advocaten

Bent u het slachtoffer geworden van een (verkeers)ongeval en heeft u ten gevolge daarvan schade geleden? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren en bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

De ervaren en gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt dan gerust contact met ons op.