In de herfst ontkomen we er niet aan: een groot deel van het land ligt bezaaid met bladeren die in de herfst uit de bomen vallen. Wanneer de bladeren op het wegdek terecht komen, kan dit voor ongelukken zorgen. U kunt op de fiets, met de auto of te voet uitglijden en letsel oplopen.

In de zaak die in deze blog besproken wordt, fietste een man met twee collega’s naar huis. Hij is samen met een collega ten val gekomen doordat hij uitweek voor een scooter die de groep wilde passeren. Hierdoor ging de man buiten de van bladeren vrijgemaakte strook en gleed hij uit over bladeren op de weg.

Is dit zijn eigen schuld, of is iemand anders aansprakelijk voor dit letsel? De man eist in de zaak (ECLI:NL:RBOBR:2021:892) vergoeding van de letselschade door de eigenaar van het wegdek, de provincie Noord-Brabant.

De wegbeheerder aansprakelijk stellen

De eiser stelt in deze zaak de wegbeheerder aansprakelijk op basis van een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Volgens hem heeft de provincie de op haar rustende maatschappelijke zorgplicht geschonden. Volgens de eiser was de provincie namelijk bekend met de aanwezigheid van bladeren en takken op de weg, maar heeft zij alsnog nagelaten om deze bladeren te verwijderen of andere passende veiligheidsmaatregelen te treffen.

De zorgplicht van de wegbeheerder

Het is volgens de rechtbank de taak van de wegbeheerder dat de toestand van een weg zodanig is, dat het personen en zaken niet in gevaar brengt. Dit betekent dat het aan de wegbeheerder is om bladeren op het wegdek zo veel mogelijk te verwijderen.

Deze zorgplicht gaat echter niet zover dat de wegbeheerder altijd ervoor moet zorgen dat de weg in het geheel vrij is van bladeren. Dit zou niet passen in de (financiële) middelen de wegbeheerders hebben.  De provincie stelt in deze zaak dat het zoveel mogelijk doet om de fietspaden die onder het beheer vallen zoveel mogelijk vrij te maken van bladeren en takken. In het herfst- en winterseizoen worden de wegen en paden dan ook tweemaal per maand geveegd. Daarnaast wordt tussendoor gecontroleerd of de wegen en paden nog voldoende veilig zijn. Op basis hiervan is de rechtbank van oordeel dat de provincie voldoet aan de op haar rustende zorgplicht.

Eigen risico en verantwoordelijkheid

De rechtbank stelt dat de eiser een risico heeft genomen om het bladvrije gedeelte verlaten en door de bladeren te gaan fietsen om een achteropkomende brommer te laten passeren. Uit de verklaringen van de eiser tijdens de zitting werd ook duidelijk dat hij zich bewust was van dat hij een risico nam, maar dat hij ten val is gekomen door een verborgen tak die onder de bladeren lag.

Het is volgens de rechtbank echter een feit van algemene bekendheid dat in de herfst takken en bladeren uit de bomen vallen, dat takken onzichtbaar kunnen zijn in een stapel bladeren en hierdoor dus een gevaar kunnen opleveren. De rechtbank stelt dat de eiser nog 150 meter had kunnen doorfietsen en aldaar, in het boomvrije gedeelte, de brommer had kunnen laten passeren. Het feit dat de fietser zich ongemakkelijk voelde door de claxonnerende scooterrijder, komt volgens de rechtbank voor rekening van de eiser.

Dat de eiser dus over een gedeelte van het fietspad fietste waar veel bladeren en taken lagen en hierdoor ten val is gekomen, komt dus volgens de rechtbank voor rekening van de eiser zelf, en niet van de provincie. De provincie heeft aan de zorgplicht om het fietspad zo veel mogelijk bladvrij te maken voldaan en de eiser had volgens de rechtbank niet moeten uitwijken voor de achteropkomende brommer.

Advies van een letselschadeadvocaat

Heeft u letselschade opgelopen door een val over bladeren en bent u benieuwd of u in uw geval de wegbeheerder aansprakelijk kan stellen? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.