Jaarlijks organiseert VeiligheidNL de Valpreventieweek. De week staat in het teken van het toenemende aantal valongevallen onder ouderen. Organisator Kenniscentrum Letselpreventie VeiligheidNL luidt de noodklok.

Dagelijks vele 65+’ers in ziekenhuis na val

Gebleken is immers dat vorig jaar 103.000 ouderen (65-plussers) door een val op de Spoedeisende Hulp terecht zijn gekomen. Het gaat al met al om ongeveer 280 ouderen per dag.

Volgens de prognose van VeiligheidNL zullen binnen tien jaar 50% meer ouderen op de Spoedeisende Hulp belanden wegens een valongeval. De directe medische kosten zullen daardoor verdubbelen tot 2,4 miljard euro per jaar. Daar komt nog bij dat het aantal gevallen van ernstig letsel bij ouderen na een valongeval met 11% is gestegen de afgelopen tien jaar en dat VeiligheidNL verwacht dat ook deze stijging de komende jaren zal doorzetten.

Oorzaak van valongevallen bij ouderen

Als men ouder wordt dan neemt de kans op beweegstoornissen, mobiliteitsproblemen en verminderde kracht en balans toe. Daardoor ligt het valrisico bij ouderen hoger. In dit kader zijn verschillende (valpreventie)trainingen ontwikkeld om de spierkracht, coördinatie en balans van ouderen te trainen. Daarmee wordt geprobeerd om het valrisico te verkleinen. 

Veel valongevallen bij fietsende ouderen

Ook in het verkeer komen valongevallen voor. Door het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is onderzoek gedaan naar oudere fietsers (65-plussers). Uit het onderzoek komt naar voren dat ouderen vaker last hebben van balansproblemen en dat deze problemen kunnen leiden tot ongevallen waarbij fietsers tegen een obstakel botsen of van de weg afraken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een auto heel dicht naast de oudere fietser rijdt waardoor de fietser probeert uit te wijken, maar de balans verliest, van de weg afraakt en ten val komt.

Naast het feit dat een fiets een balansvoertuig is en dat balansproblemen dus kunnen leiden tot een val met dat voertuig, biedt een fiets ook relatief weinig bescherming bij een valongeval. Het gebrek aan bescherming van het voertuig is voor ouderen een probleem, omdat ouderen kwetsbaar zijn en dus een grotere kans hebben om te overlijden aan de verwondingen na een valongeval.

Het onderzoek van VeiligheidNL bevestigt dat oudere fietsers wegens balansproblemen een groter risico lopen om het slachtoffer te worden van een valongeval in het verkeer. Ook lopen ouderen vaker ernstig letsel op.

Ferme Letselschade Advocaten

Voor het afhandelen van schade na een valongeval is het belangrijk om vast te stellen wie schuld heeft aan het veroorzaken van het ongeval en wie aldus aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. In dit kader is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren letselschade advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.