Bij letselschade maakt u wellicht zorgkosten. Denk hierbij aan een rit met een ambulance naar het ziekenhuis, het bezoeken van de huisartsenpost of het laten maken van een röntgenfoto.

Een deel van de zorgkosten valt binnen het zogenaamde eigen risico van uw zorgverzekering. Dit betekent dat u deze kosten zelf betaalt, tot een jaarlijks maximum van ongeveer 385,-. Wanneer de kosten niet onder het eigen risico vallen maar u er wel voor verzekerd bent, vergoedt uw zorgverzekering het gehele bedrag of een deel hiervan, afhankelijk van of u een eigen bijdrage dient te betalen. Of u een eigen bijdrage moet betalen, hangt af van op welke manier u aanvullend verzekerd bent. De genoemde begrippen kunnen logischerwijs tot verwarring leiden.

Eigen risico of eigen bijdrage?

In deze blog wordt dan ook nader ingegaan op de begrippen eigen risico en eigen bijdrage. Daarnaast wordt uiteengezet welke zorgkosten onder het eigen risico vallen en hoe u uw zorgkosten ten gevolge van letselschade vergoed kunt krijgen bij uw zorgverzekeraar dan wel bij de aansprakelijke partij.

Het eigen risico, de eigen bijdrage en extra kosten door letselschade

Op de website van Rijksoverheid staat dat u eigen risico betaalt “als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket”. Hierbij gelden een aantal uitzonderingen, zoals een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost, wijkverpleging en zorg van een verloskundige. Zorg waarvoor u aanvullend verzekerd bent, valt niet onder het eigen risico.

Wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft, betekent dit dat u verzekerd bent voor bepaalde zorgkosten die niet worden gedekt door uw basisverzekering. Of het gehele bedrag wordt vergoed, of dat u een eigen bijdrage moet betalen, hangt af van de manier waarop u aanvullend verzekerd bent en bij welke zorgverzekeraar u bent aangesloten.

Het eigen risico ziet dus op zorgkosten uit de basisverzekering die (gedeeltelijk) niet vergoed worden en de eigen bijdrage gaat over hetgeen u bij een aanvullende verzekering nog zelf moet bijdragen.

Zorgkosten verhalen op de aansprakelijke partij

Wanneer een ander verantwoordelijk is voor de door u opgelopen letselschade, kunt u de voortvloeiende zorgkosten die binnen uw eigen risico vallen in beginsel verhalen op deze persoon. Wanneer de aansprakelijke partij een aansprakelijkheidsverzekering heeft, worden deze kosten vergoed door zijn of haar verzekeraar.

Om uw eigen risico te kunnen verhalen op de aansprakelijke partij is het belangrijk dat u bewijs aandraagt van de door u gemaakte zorgkosten. Denk hierbij aan bewijs van uw letsel, een uitleg van de omstandigheden van het ongeval en een schriftelijke specificatie van de door u gemaakte zorgkosten.

De zorgkosten die volledig worden vergoed in de basisverzekering, worden in beginsel altijd betaald door uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar verhaalt deze kosten vervolgens zelf op de aansprakelijke partij.

Kosten die voortvloeien uit de letselschade en niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekering (de eigen bijdrage) kunt u net als het eigen risico zelf verhalen op de aansprakelijke partij.

Samenvattend kunt u bij letselschade te maken krijgen met drie soorten zorgkosten. Ten eerste de kosten die volledig door uw zorgverzekering worden vergoed in de basisverzekering, ten tweede zorgkosten die vallen binnen het eigen risico en tot slot de eigen bijdrage die u moet betalen wanneer uw zorgverzekeraar de zorgkosten bij een aanvullende verzekering niet volledig vergoedt. Het te betalen eigen risico en de eigen bijdrage kunt u verhalen op de aansprakelijke partij.

Advies van een letselschade advocaat

Heeft u letselschade opgelopen en bent u op welke manier u uw zorgkosten kunt verhalen op de aansprakelijke partij? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.