U zit als bijrijder in een voertuig dat in botsing komt met één of meerdere andere voertuigen. U loopt letselschade op. Eén van de betrokkenen is aansprakelijk voor deze schade, maar u bent het in ieder geval niet. U zat immers niet achter het stuur en droeg gewoon een gordel. U wilt uw schade verhalen bij de aansprakelijke partij. Dat blijkt lastig: het vaststellen van aansprakelijkheid kan namelijk jaren duren wanneer geen van de betrokkenen de aansprakelijkheid wil erkennen. Wat nu?

De schuldloze derde partij

U kunt zich in dit geval beroepen op de zogeheten schuldloze derde regeling. Dit is een regeling die gebaseerd is op een afspraak van het Verbond van Verzekeraars. U bent een schuldloze derde wanneer u schade lijdt of hebt geleden als gevolg van een schadegeval, waarbij behalve uzelf, ook nog twee of meer andere partijen betrokken zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer twee of meer auto’s met elkaar in botsing komen en u als bijrijder in één van de auto’s zat.

Daarnaast moet hierbij aannemelijk zijn dat u als de schuldloze derde geen schuld heeft aan het ontstaan van de schade. Bij de andere betrokken partijen moet wél aannemelijk zijn dat één van hen aansprakelijk is voor de schade.   

Uitzonderingen: niet altijd schuldloze derde

U bent geen schuldloze derde. U kunt geen aanspraak maken op de regeling als u bijvoorbeeld geen gordel droeg in het voertuig, meereed met iemand die geen rijbewijs had of bewust bij een dronken bestuurder in de auto bent gaan zitten. U heeft dan bewust een risico genomen wat de kans op letselschade vergrootte.

Wat houdt de schuldloze derde regeling in?

De schuldloze derde regeling houdt kortweg in dat deze persoon de letselschade kan verhalen op een betrokken partij naar keuze. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot de aansprakelijkheid is gevestigd, maar de schade kan direct worden vergoed.

De verzekeraar van de betrokkene die wordt aangesproken door de schuldloze derde geldt vanaf dat moment als ‘de regelende verzekeraar’. Dit houdt op basis van de Regeling het volgende in: “De regelend verzekeraar gaat ten opzichte van de schuldloze derde over tot afwikkeling van de schade, zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat zijn verzekerde niet, of slechts gedeeltelijk aansprakelijk is.

Waarom bestaat de schuldloze derde regeling?

De regeling schuldloze derde is in het leven is geroepen omdat er door de Raad van Toezicht Verzekeringen is geconstateerd dat de schuldloze derde vaak van de ene verzekeraar naar de andere werd verwezen zolang de aansprakelijkheid niet werd erkend. Deze persoon zag de schade dan lange tijd niet vergoed, terwijl diegene geen schuld had aan het ongeval.

Dit zorgde volgens de Raad van Toezicht ook voor een afbreuk aan de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf, omdat ‘de schade van de schuldloze derde in veel gevallen met aanmerkelijke vertraging wordt vergoed.’

Daarom is dan ook besloten dat de schade van de schuldloze derde direct moest worden vergoed, zonder dat civielrechtelijke aansprakelijkheid en bewijs een rol hierbij een rol spelen. “Op die manier wordt het dispuut daar gelegd waar het moet worden opgelost, namelijk tussen verzekeraars onderling.”

Wanneer de partij die de schade van de schuldloze derde moet betalen uiteindelijk niet de aansprakelijk blijkt te zijn, kan deze partij de schade achteraf weer verhalen op de daadwerkelijk aansprakelijke partij.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Als slachtoffer van een verkeersongeval komt er veel op u af. De schade dient vastgesteld te worden en u dient een schadevergoeding te claimen bij de verzekeringsmaatschappij. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met een letselschadeadvocaat die u dit werk uit handen kan nemen.

Een letselschadeadvocaat is gratis voor het slachtoffer. De wet bepaalt dat deze kosten door de aansprakelijke partij gedragen moeten worden. Neem vrijblijvend contact met ons op.