Ieder jaar komen er ruim 4.000 mensen om door ongezond en onveilig werk, vaak door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Vanaf 2023 geldt daarom de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB): iedereen die tijdens het werk in contact is gekomen met gevaarlijke stoffen en daardoor ziek is geworden, heeft recht op een eenmalige vergoeding.

De overheid wil hiermee het leed van slachtoffers van deze beroepsziekten erkennen. Momenteel is de regeling alleen van toepassing op ziektes zoals longkanker veroorzaakt door asbest, allergisch beroepsastma en CSE (schildersziekte).

De TSB-regeling

De totale vergoeding in 2023 bedraagt €22.839 netto. Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zullen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze regeling, die snel en onbureaucratisch uitgevoerd dient te worden. In de toekomst zullen er meer dan alleen de eerdergenoemde beroepsziekten onder de regeling vallen. Een speciale commissie zal de minister van Sociale Zaken hier nog over adviseren.

De voorwaarden

Het ISBG noemt de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming:

  • U heeft een beroepsziekte (longkanker door asbest, allergisch beroepsastma of CSE/schildersziekte) die bevestigd is door het medisch panel;
  • Uw beroepsziekte is ontstaan door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in Nederland;
  • Uw beroepsziekte is ontstaan door arbeid waarop Nederlands recht van toepassing was;
  • U heeft voor deze beroepsziekte geen vergoeding van uw werkgever of opdrachtgever ontvangen*;
  • U heeft geen tegemoetkoming ontvangen van de overheid wegens een andere beroepsziekte;
  • U heeft de aanvraag voor de tegemoetkoming zelf ondertekend.

* Heeft u dit wel, dan heeft u recht op het verschil tussen deze vergoeding en de tegemoetkoming volgens de TSB-regeling.

Als u denkt dat de regeling TSB voor u geldt, kunt u op de website van het ISBG een aanvraag doen.

Ziek door asbest

Als u ziek bent geworden, omdat u of uw huisgenoot met asbest heeft gewerkt, maar u niet onder de TSB-regeling valt, dan kunt u wellicht een vergoeding krijgen volgens de Asbestregeling. Deze vergoeding bedraagt eveneens €22.839. Het gaat hierbij om de ziekten maligne mesothelioom en asbestose. Voor meer informatie over een eventuele vergoeding kunt u de website van de Sociale Verzekeringsbank raadplegen.

Schadevergoeding werkgever

Een belangrijke kanttekening is dat de TSB-regeling niet in de plaats komt van een juridische procedure tegen de (voormalige) werkgever of opdrachtgever. In veel gevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Uw werkgever heeft namelijk op grond van de Arbowetgeving te maken met strenge regels en voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de werkomgeving. In een eerdere blog over letselschade door werken met gevaarlijke stoffen is hier al bij stilgestaan.

Afhandeling door letselschadeadvocaat

Als u letsel heeft opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen, dan is het essentieel dat u een letselschadeadvocaat benadert. Dergelijke letselschadezaken zijn namelijk erg complex en langdurig, omdat u mogelijk te maken krijgt met een werkgever uit het verleden, vele verschillende schadeposten en het verzamelen van bewijsmateriaal.

Letselschade advocaat Utrecht

Letselschade door gevaarlijke stoffen heeft ingrijpende gevolgen. De ervaren advocaten van Ferme Letselschade helpen u graag om uw leven weer op de rit te krijgen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.