Ongeveer 1 op de 6 werknemers werkt met gevaarlijke stoffen. Het werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstige ziekten, zoals astma, longkanker en niet-aangeboren hersensletsel (NAH), zoals schildersziekte (OPS). Vaak openbaren deze gevolgen zich pas jaren na blootstelling.

Naar schatting sterven jaarlijks 3000 mensen door het werken met gevaarlijke stoffen. Dit meldt de Arbo in een artikel uit 2018.

Het werken met gevaarlijke stoffen moet dus niet onderschat worden. Wie is aansprakelijk als u hierdoor letselschade oploopt?

Werkgever aansprakelijk

Als u in dienst bent bij een werkgever en letselschade oploopt die veroorzaakt is door het werken met gevaarlijke stoffen, dan heeft u te maken met een beroepsziekte. In veel gevallen kunt u de werkgever aansprakelijk stellen. 

Uw werkgever heeft te maken met strenge regels en voorschriften om de werkomgeving voor zijn werknemers zo veilig mogelijk te maken. Dit staat vastgelegd in de Arbo-wetgeving. Als u ziek wordt en er is een duidelijke link tussen de ziekte en uw werkomstandigheden, dan zal het voor de werkgever erg lastig worden om te kunnen bewijzen dat hij aan alle regels en voorschriften heeft voldaan.

Als zzp’er geniet u vaak van dezelfde bescherming vanuit de opdrachtgever als werknemers. Daarom kunt u als zzp’er in voorkomende gevallen de opdrachtgever aansprakelijk stellen.

Verjaring voor letselschade door gevaarlijke stoffen

De algemene termijn voor het aansprakelijk stellen van een tegenpartij voor de opgelopen letselschade bedraagt vijf jaar. Letsel door gevaarlijke stoffen openbaart zich vaak pas vele jaren na blootstelling. Daarom geldt volgens de wet voor sommige van deze gevallen een extra lang verjaringstermijn voor het indienen van een schadeclaim.

Lees ook: Letselschade achteraf claimen: verjaringstermijnen

Afhandeling door letselschadeadvocaat

Als u letsel heeft opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen, dan is het essentieel dat u een letselschadeadvocaat in de arm neemt. Dergelijke letselschadezaken zijn namelijk erg complex en langdurig, omdat u mogelijk te maken krijgt met een werkgever uit het verleden, vele verschillende schadeposten en het verzamelen van bewijsmateriaal.

Een ervaren letselschadeadvocaat heeft alle kennis en ervaring in huis om een complexe letselschadezaak tot het gewenste einde te brengen.

Letselschade advocaat Utrecht

Letselschade door gevaarlijke stoffen heeft ingrijpende gevolgen. De ervaren advocaten van Ferme Letselschade helpen u graag om uw leven weer op de rit te krijgen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.