Als u letselschade oploopt en iemand anders is aansprakelijk, dan kunt u meestal schadevergoeding eisen. Voor het indienen van een schadeclaim gelden bepaalde verjaringstermijnen.

We vertellen u er meer over in deze blog.

Verjaringstermijn schadeclaim

De algemene termijn voor het aansprakelijk stellen van een tegenpartij voor de opgelopen letselschade bedraagt vijf jaar. Deze vijf jaar geldt vanaf de dag dat u weet:

  • dat u letselschade heeft opgelopen;
  • en wie de verantwoordelijke partij is.

Dit is meestal op de dag dat u door een ongeval, mishandeling of medische misser letselschade oploopt, maar dat hoeft dus niet. De verjaringstermijn kan ook maanden later starten, bijvoorbeeld omdat de dader niet eerder bekend was. Het komt ook voor dat letsel zich pas maanden of zelf jaren later openbaart. Zo zijn de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vooral bij kinderen soms pas jaren later merkbaar.

Voor minderjarigen is een uitzondering gemaakt. Voor hen begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen zodra zij meerderjarig (18 jaar) zijn geworden. Deze uitzondering dient om te voorkomen dat kinderen er de dupe van worden als hun ouders het nalaten om de schade te verhalen.

Kortere verjaringstermijn bij ongeval met motorrijtuig

Bij de schade als gevolg van een verkeersongeval met een motorrijtuig geldt een kortere algemene verjaringstermijn van drie jaar. In deze drie jaar kunt u de WAM-verzekering van de tegenpartij direct aansprakelijk stellen.

Kortere verjaringstermijn bij gebrekkig product

Ook bij letselschade door een gebrekkig product is sprake van een kortere verjaringstermijn. Er geldt op grond van artikel 6:191 Burgerlijk Wetboek een verjaringstermijn van 3 jaar waarbinnen u de producent aansprakelijk kunt stellen.

Tevens kent dit wetsartikel een speciale definitieve vervaltermijn van 10 jaar. Deze loopt al vanaf de dag dat de producent het product op de markt heeft gebracht.

Absolute verjaringstermijn van 20 jaar

Aangezien letselschade zich soms pas jaren later openbaart, geldt op grond van art. 3:310 lid 1 BW een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. Dit betekent dat als de lichamelijke of psychische gevolgen van bijvoorbeeld een ongeval binnen 20 jaar zichtbaar worden en bekend is wie daarvoor aansprakelijk is, de schade nog steeds achteraf verhaald kan worden.

Hierop geldt wel een uitzondering, namelijk een verjaringstermijn van 30 jaar voor vorderingen in het geval van milieuschade en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals asbest.

Let op: de absolute verjaringstermijn van 20 jaar bij letselschade en overlijdensschade bestaat niet meer voor schadeveroorzakende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 01-02-2004. Dit volgt uit artikel 3:310 lid 5 BW. Voor iedere letselschadezaak van na die datum hoeft men zich dus geen zorgen meer te maken over de absolute verjaringstermijn.

Verjaringstermijn verlengen: stuiting

Indien het binnen vijf jaar niet lukt om aansprakelijkheid te vestigen, dan kan de verjaring ‘gestuit’ worden. Dit houdt in dat u de verjaringstermijn verlengt, zodat uw recht om vergoeding te vorderen niet verloopt. De verjaringstermijn begint dan opnieuw te lopen. Indien nodig kunt u de verjaring meermaals stuiten.

Deze stuiting kan op drie manieren ontstaan:

  1. Stuiting gebeurt in de eerste plaats wanneer u een vordering tot schadevergoeding bij de aansprakelijke partij indient.
  2. Daarnaast vindt stuiting automatisch plaats wanneer de aansprakelijkgestelde partij de aansprakelijkheid erkent.
  3. Als laatste kan de verjaring gestuit worden door dit expliciet in een (aangetekende) brief aan de aansprakelijke partij mede te delen.

Toekomstige schade

Vaak komt het voor dat niet alle schade op hetzelfde moment ontstaat. Voor verschillende schadeposten zouden daarom verschillende verjaringstermijnen kunnen bestaan.

Wanneer u al met een bepaalde vorm van schade te maken hebt, en u mag verwachten dat deze schade ook in de toekomst zal ontstaan, dan valt ook deze toekomstige schade in de verjaringstermijn die al geldt.

Echter, wanneer een bepaalde schadepost alleen in de toekomst daadwerkelijk tot uiting zal komen, dan kan het zijn dat hiervoor pas een verjaringstermijn gaat lopen indien deze schade feitelijk intreedt.

Lees ook: Toekomstige schade afwikkelen: hoe gaat het in zijn werk?

Letselschade claimen

Het claimen van een schadevergoeding is vaak een lange, ingewikkelde procedure. Helemaal als er sprake is van letsel dat zich pas later heeft openbaart. Als u te maken krijgt met letselschade is het daarom verstandig om zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Advocaatkosten kunnen verhaald worden op de tegenpartij als die de aansprakelijkheid heeft erkend. Voor slachtoffers is een letselschadeadvocaat daarom vaak kosteloos.

Lees meer over het claimen van letselschade in onze blog: Letselschade? Zo gaat het in zijn werk

Letselschadeadvocaat Utrecht

Bent u op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat? Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van schade en het gehele letselschadeproces. Wij hebben meer dan voldoende kennis en kunde om u op de juiste wijze bij te staan.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.