Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval en de schuld ligt bij een andere partij, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Wat staat u te wachten bij de behandeling van een letselschadezaak?

Schakel zo snel mogelijk juridische hulp in

Als u te maken krijgt met letselschade is het verstandig om zo snel mogelijk een letselschadeadvocaat in te schakelen. Na een ongeval komt er veel op u af en moet er veel geregeld worden. Door de hulp van een letselschadeadvocaat, kunt u zich focussen op uw herstel. Bovendien is een letselschadeadvocaat in veel gevallen kosteloos voor het slachtoffer. De advocaatkosten worden namelijk verhaald op de tegenpartij als die de aansprakelijkheid heeft erkend.

Gegevens verzamelen en aansprakelijk stellen

Om iemand aansprakelijk te stellen, zal er bewijsmateriaal verzameld moeten worden.

Hierbij kunt u denken aan: de gegevens van de tegenpartij, getuigenverklaringen, politierapporten en eventueel foto’s die gemaakt zijn na het ongeval. Met de verzamelde gegevens zal uw letselschadeadvocaat er alles aan doen om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Nadat een tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, kan uw letselschadeadvocaat een voorschot op de schade voor u aanvragen.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het ongeval een huisarts of ziekenhuis te bezoeken. De arts kan dan vaststellen dat u letsel heeft opgelopen als gevolg van het ongeval en dit vastleggen in een medisch dossier.

Letselschade vaststellen

Indien de aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend, is het belangrijk om gemaakt kosten en gemiste inkomsten goed bij te houden en te onderbouwen. Op basis hiervan wordt de omvang van de geleden schade vastgesteld.

Vaak wordt een medisch advies ingewonnen van een medisch adviseur en wordt er nader onderzoek naar de klachten en beperkingen door een expertisearts verricht. Zo wordt er bekeken of er blijvend letsel is en welke gevolgen dit heeft voor de toekomst. Het kan zijn dat u na een ongeval arbeidsongeschikt wordt.

Vooral voor zelfstandig ondernemers kan letselschade een grote impact hebben. Een verlies aan inkomen en pensioen, kosten voor hulp in de huishouding en kosten voor aanpassingen in de woning zijn schadeposten waarmee u te maken kunt krijgen. Het berekenen van letselschade is vaak een complexe en langdurige berekening waar deskundigen voor nodig zijn.

Afwikkeling letselschade

Zodra er sprake is van een medische eindsituatie zal de totale omvang van de schade worden vastgesteld. Over de uiteindelijke schadevergoeding vindt overleg plaats met de verzekeraar van de tegenpartij. Als er een overeenstemming wordt bereikt, dient door beide partijen een vaststellingsovereenkomst te worden getekend. De schadeclaim zal daarna worden uitgekeerd of verrekend worden met het voorschot. Bij een schadeclaim komt er in de meeste gevallen geen rechter aan te pas. Indien de letselschadeadvocaat en de tegenpartij het niet met elkaar eens worden, kan een gerechtelijke procedure worden gestart.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Bent u op zoek naar een ervaren letselschadeadvocaat? Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van schade en het gehele letselschadeproces. Door onze jarenlange ervaring hebben wij meer dan voldoende kennis en kunde om u op de juiste wijze bij te staan. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.