Een opmerkelijke uitspraak van de Rechtbank Den Haag: de rechter neemt de manier waarop verzekeraar Allianz zich opstelt in het proces mee in het oordeel over de toekenning van smartengeld aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. In dit blog wordt dieper op deze uitspraak ingegaan.

Op 1 augustus 2009 raakt een vrouw gewond bij een verkeersongeval. Door een frontale botsing met een andere auto waarvan de inzittende de macht over het stuur was verloren, ervaart zij jarenlang klachten. Denk hierbij aan whiplashklachten, hoofdpijn, neurologische klachten en vermoeidheid. Hierdoor acht zij zichzelf niet of nauwelijks meer in staat om te werken en moet ze verschillende therapieën ondergaan.

Echter, omdat de vrouw zelfstandige is en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten, moet zij, ondanks de aanhoudende klachten, fulltime blijven werken om in haar levensonderhoud te voorzien.

Klachten na het ongeval

Om te bepalen hoeveel letselschade er is geleden ten gevolge van het ongeluk, dient er volgens de rechtbank te worden vastgesteld welke klachten door het ongeluk zijn veroorzaakt. De partijen in dit proces, te weten het slachtoffer van het verkeersongeval en Allianz Verzekeringen, kwamen er op dit punt samen niet uit.

De rechtbank onderbouwt dat het aan het slachtoffer is om te onderbouwen dat er een causaal verband is tussen het ongeval en de door haar ervaren klachten. Hierbij geldt wel als uitgangspunt, zo gaat de rechtbank verder, dat er geen hoge eisen worden gesteld aan dit bewijs. Een medische verklaring die de klachten aantoont is bijvoorbeeld niet noodzakelijk. Het causale verband tussen het ongeval en de klachten kan worden aangetoond wanneer het slachtoffer klachten ervaart die zij voor het ongeval niet had.

De rechtbank gaat in op de verschillende klachten waarvan het slachtoffer aangeeft dat ze door het ongeluk zijn ontstaan. Uiteindelijk oordeelt de rechter dat de klachten van de betrokkene aan haar nek en rug en de ademhalingsproblemen het gevolg zijn van het ongeval. De overige klachten, waaronder de hoge bloeddruk en de hartritmestoornis, zijn volgens de rechtbank niet te herleiden naar het ongeval.

Schadebegroting door rechter

Nu de rechtbank heeft vastgesteld welke klachten zijn ontstaan door het verkeersongeluk, kan worden ingegaan op hoeveel schade het slachtoffer ten gevolge van deze klachten heeft geleden. De rechtbank geeft aan te hebben overwogen om een nieuwe verzekeringsarts en arbeidsdeskundige te benoemen. Dit zou betekenen dat partijen pas over twee jaar duidelijkheid zouden krijgen, hetgeen volgens de rechtbank voor het slachtoffer niet wenselijk is. Dit heeft namelijk een negatieve invloed op haar herstel, zo blijkt uit deskundige rapporten.

De rechter gaat dan ook zelf over tot het begroten van de schade. De rechter acht zichzelf hiertoe in staat nu de schade makkelijk is te begroten vanwege de lange duur van het schade afhandelingsproces. Het is nu twaalf jaar na het ongeval immers bekend wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van het slachtoffer zijn.

Houding Allianz Verzekeringen meegenomen in smartengeld

Er zijn voor de betrokkene vier schadeposten: verlies van verdienvermogen, medische kosten, verlies van zelfwerkzaamheid en smartengeld. Bij deze laatste gaat de rechtbank in op de houding van Allianz tijdens de afhandeling van de schade. De “harde opstelling” van de verzekeraar heeft het proces geen goed gedaan, zo stelt de rechtbank.

De rechtbank verwijt het Allianz dat zij bevindingen van deskundigen die als uitgangspunt golden in de procedure later opnieuw ter discussie stelden. Allianz wekt volgens de rechtbank de indruk dat zij van mening zijn dat het slachtoffer “een slaatje zou willen slaan” uit het ongeval. De rechtbank deelt deze opvatting niet. Deze overwegingen worden door de rechtbank meegenomen in het oordeel om een bedrag van € 12.500 euro aan smartengeld toe te kennen.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u letselschade opgelopen? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.