Wanneer u in het bezit bent van een motorrijtuig, bent u op basis van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Wat is dit precies voor verzekering?

De verplichting om een WA-verzekering af te sluiten

U bent verplicht om een WA-verzekering af te sluiten voor een motorrijtuig met een kenteken dat op uw naam staat of als u voor langere tijd een motorrijtuig in uw bezit heeft of huurt. Wanneer u dit niet doet, levert dit een strafbaar feit op. Onder motorrijtuigen worden auto’s, motors, bromfietsen, scooters en brommobielen verstaan.

Vergoeding van schade met de WA-verzekering

De WA-verzekering is ervoor bedoeld dat wanneer u schade maakt met uw motorrijtuig, dit vergoed wordt door de verzekeraar. Dit betekent dat eventuele verkeersslachtoffers altijd hun schade vergoed krijgen, onafhankelijk van of u genoeg geld heeft om deze schade te betalen. De WA-verzekeraar draagt dan zorg voor de afwikkeling van de schade en de benadeelde partij kan de schade rechtstreeks verhalen op de WA-verzekeraar.

In de wet is vastgelegd dat de WA-verzekeraar tot 5 miljoen euro aan schade moet vergoeden bij personen en 1 miljoen euro bij schade aan zaken. Wanneer de schade hoger is dan dit bedrag, moet de veroorzaker van de schade het restant uit eigen zak betalen.

Geen WA-verzekering

Wat moet u doen als u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeluk en de veroorzaker ervan geen WA-verzekering heeft? U kunt in dit geval een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds zal in dit geval uw schade betalen. De veroorzaker van het verkeersongeluk zal in dit geval strafrechtelijk worden vervolgd voor het feit dat hij niet in het bezit was van een WA-verzekering. In het geval dat de veroorzaker van het ongeval onbekend is, zal het Waarborgfonds ook voor de kosten opdraaien.

Advies van een ervaren letselschadeadvocaat

Heeft u door een ongeval met een motorrijtuig letselschade opgelopen en bent u benieuwd op welke manier uw schade kan worden vergoed? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons:

Gerelateerde berichten: