Oud en Nieuw staat voor de meeste mensen in het teken van gezelligheid en samen zijn. Voor velen hoort hier ook het afsteken of bekijken van vuurwerk bij. Dit is echter niet zonder risico’s: jaarlijks lopen zo’n 1600 mensen blijvende gehoorschade op door de harde knallen. Kun je in zo’n geval de afsteker van het vuurwerk aansprakelijk stellen?  

Hoe ontstaat gehoorschade?

Er is sprake van gehoorschade wanneer de trilharen in het oor beschadigd zijn. U merkt dit doordat u lange tijd een piep of een ruis hoort. Gehoorschade door het knallen van vuurwerk kan op verschillende manieren ontstaan. Zo kan de afsteker knallen veroorzaken die harder zijn dan de wettelijk toegestane norm van 156 decibel. Dit betekent dat het vuurwerk illegaal is en het bezitten en afsteken daarvan verboden is. Daarnaast is het mogelijk gehoorschade ontstaat doordat het vuurwerk te dicht bij het oor wordt afgestoken. De eerdergenoemde grens van 156 decibel geldt voor een afstand van twee meter. Wanneer u zich op minder dan twee meter van het vuurwerk bevindt, kan legaal vuurwerk dus ook zorgen voor gehoorschade. Zorg dus altijd dat u voldoende afstand houdt van vuurwerk en draag een gehoorbeschermer.

Is de afsteker aansprakelijk?

Wanneer er sprake is van langdurige gehoorschade, kunt u spreken van letselschade. Wanneer een ander aansprakelijk is voor deze schade, kunt u een schadevergoeding claimen. Dit kan materiële, maar ook immateriële schadevergoeding zijn. Er zijn twee situaties denkbaar wanneer de afsteker van het vuurwerk aansprakelijk is voor de door u opgelopen gehoorschade. Ten eerste de situatie waarbij het gaat om illegaal vuurwerk dat meer geluid produceert dan volgens de wet is toegestaan en dit door de harde knallen voor letselschade heeft gezorgd. Daarnaast kan het ook zijn dat de afsteker roekeloos omgaat met het af te steken vuurwerk. Het gaat er dan in essentie om dat de afsteker onvoldoende rekening houdt met de veiligheid van andere personen.

Waar op te letten bij het claimen van een schadevergoeding?

In beide genoemde gevallen is het lastig om achteraf te bewijzen dat de afsteker van het vuurwerk aansprakelijk is voor de door u opgelopen letselschade. Het is dan ook belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van het feit dat de afsteker ofwel illegaal vuurwerk afstak, ofwel roekeloos handelde. Denk hierbij aan het verzamelen van getuigen van het ongeval en bewijs van uw letsel. Wanneer u vermoedt dat het gaat om illegaal vuurwerk, kan het raadzaam zijn om de restanten van het vuurwerk te verzamelen en te bewaren.

Letselschadeadvocaat inschakelen

Heeft u gehoorschade opgelopen door vuurwerk en is een ander hiervoor verantwoordelijk? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons:

Gerelateerde berichten: