De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de mogelijke gezondheidsgevaren bij de slaapapneu-apparaten van Philips. In juni 2021 werd bekend dat Philips verschillende apparaten terugriep vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s. Het schuim in de machines zou potentieel gevaarlijk zijn, omdat dit zou kunnen afbrokkelen en vervolgens kan worden ingeademd door de gebruiker.

Er zijn meerdere patiënten die stellen last te hebben van verschillende gezondheidsklachten. Kan Philips aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade die door het gebruik van deze apparaten kan ontstaan?

Gezondheidsrisico’s slaapapneu-apparaat Philips

Er is nog veel onduidelijk over de gezondheidsrisico’s die het gebruik van het apparaat van Philips met zich meebrengt. De korte termijn gevolgen zijn nu zichtbaar en daardoor makkelijker vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld hoofdpijn, ademhalingsproblemen en ontstekingen. Het RIVM geeft aan verschillende kankerverwekkende stoffen in de gassen van het apparaat te hebben gevonden, maar over de gevolgen die op de lange termijn kunnen optreden door deze stoffen is bij Philips en onderzoekers nog veel minder bekend.

Meer onderzoek

Er zijn tot nu toe 185 patiënten bekend die kampen met gezondheidsklachten die verband zouden kunnen houden met het slaapapneu-apparaat van Philips. Van die 185 patiënten stelt niet iedereen Philips ook aansprakelijk voor deze gezondheidsschade. Zij die dat wel doen, willen meer onderzoek naar de apparaten die zij lange tijd gebruikt hebben en daarnaast ook inzicht in deze onderzoeken. Mocht daaruit blijken dat de gezondheidsschade het gevolg is van het gebruik van de apparaten, willen zij hun schade vergoed krijgen van Philips. Of en wanneer deze zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u letselschade opgelopen? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.