Op basis van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek moet de werkgever de schade vergoeden die een werknemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden lijdt. Maar hoe zit dit bij vrijwilligerswerk? Deze vraag kan worden beantwoord aan de hand van een uitspraak van het Hof Amsterdam uit 2010.

De feiten van de zaak

Het ging in deze zaak om een vrouw die al lange tijd als vrijwilliger werkte op een manege in Spaarnwoude. Zij kreeg geen geld voor haar werkzaamheden, maar mocht wel tegen gereduceerd tarief lessen volgen op de manege en meedoen aan dressuurwedstrijden.

De vrijwilligster werd door de eigenaar van de manege gevraagd om een paard te testen of het geschikt was om te berijden. Tijdens deze test valt de vrouw van het paard. Ze breekt hierbij haar arm en verbrijzelt haar elleboog. De vrouw houdt hier blijvend letsel aan over. Ze stelt de manege aansprakelijk voor haar schade op basis van artikel 7:658 BW, de werkgeversaansprakelijkheid, en artikel 6:181 BW, de risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van een dier. De manege wil maar de helft van de schade vergoeden omdat de vrouw geen arbeidsovereenkomst heeft met de manege en slechts incidenteel werkzaamheden uitvoerde. De vrouw is het hier niet mee eens.

Het oordeel van de rechter

In hoger beroep oordeelt de rechter op grond van meerdere argumenten dat de manege de letselschade van de vrouw moet vergoeden op basis van de werkgeversaansprakelijkheid. Het eerste argument is dat het testen van nieuwe paarden behoort tot de werkzaamheden die op de manege over het algemeen door werknemers worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de manege onvoldoende bewezen dat de vrijwilligster slecht op incidentele basis werkzaamheden verrichte.

Het maakt volgens de rechter niet uit dat de vrijwilligster niet betaald kreeg voor haar werkzaamheden. Dit zou geen reden vormen om haar niet te beschermen met de werkgeversaansprakelijkheid van 7:658 BW. Wat betreft het ontbreken van een arbeidsovereenkomst verwijst de rechter naar lid 4 van artikel 7:658, waarin staat vermeld dat dit niet uitmaakt voor het vestigen van werkgeversaansprakelijkheid.

Conclusie

Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat vrijwilligers op dezelfde manier worden beschermd bij vergoeding van letselschade als werknemers met artikel 7:658 BW. Uit lid 4 van dit artikel blijkt al dat het niet uitmaakt voor bescherming op basis van dat artikel er een arbeidsovereenkomst is of niet. Daarnaast blijkt uit deze uitspraak dat het voor een schadevergoedingsverplichting voor de werkgever ook niet uitmaakt of er betaald wordt voor de uit te voeren werkzaamheden.

Heeft u letselschade opgelopen tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces en met het verhalen van uw schade, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem direct en vrijblijvend contact met ons op.