Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, is het voor werkgevers weer mogelijk om een bedrijfsuitje te organiseren. Maar wat als er tijdens een bedrijfsuitje een ongeluk gebeurt en een werknemer daardoor schade lijdt. Is de werkgever dan verantwoordelijk voor de schade?

Aansprakelijkheid voor schade werknemer: artikel 7:658 BW

Op basis van artikel 7:658 BW is een werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer “in de uitoefening van zijn werkzaamheden” lijdt. Hierbij is het van belang dat er een voldoende nauw verband bestaat tussen de door de werkgever georganiseerde activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden. Het criterium “in de uitoefening van zijn werkzaamheden” moet volgens de rechter ruim worden uitgelegd.

Waneer is er sprake van een verband tussen werkzaamheden en de activiteit?

In een uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 23 augustus 2012 wordt duidelijk met welke omstandigheden een rechter rekening houdt bij het beoordelen of aan het criterium “in de uitoefening van zijn werkzaamheden” wordt voldaan.

Voorbeeld: speedbootongeluk oorzaak van letselschade

Het ging in die zaak om een door de werkgever georganiseerde personeelsdag waarbij de werknemers een speedboottocht gingen maken. Op enig moment is de speedboot met een grote klap tegen een golf gekomen waardoor een werknemer met haar linkerschouder tegen een stang van de boot is geraakt en met haar hoofd tegen een collega is gebotst. Zij is toen een paar seconden buiten bewustzijn geraakt.

Sinds het incident heeft de werknemer pijnklachten en beperkingen aan de nek, rug, linkerarm en linkerschouder ervaren. Bovendien is zij – kort nadat ze volledig aan het werk was gegaan – uitgevallen voor het verrichten van de werkzaamheden.

Volgens de rechter waren de volgende omstandigheden van belang:

  • Het organiseren van de jaarlijkse personeelsdag had het versterken van de onderlinge band en teamspirit tussen de werknemers ten doel en diende daarmee het bedrijfsbelang.
  • De werkgever heeft aangedrongen op deelname aan de personeelsdag en deelname zal door de werknemers als een sociale verplichting zijn ervaren.
  • De werkgever heeft bewust gekozen voor de speedboottocht.
  • De werkgever had nadere aanwijzingen kunnen geven aan de evenementenbureaus ten aanzien van de speedboottocht in verband met de veiligheid van de werknemers.
  • Dat het actieve en recreatieve programma afweek van de dagelijkse werkzaamheden van de werknemer en dat de personeelsdag niet op de werkvloer van de werkgever was georganiseerd, waren volgens de rechter geen relevante omstandigheden.

De rechter kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk was voor de schade die de werknemer door het ongeval heeft geleden.

Aansprakelijk wegens goed werkgeverschap: artikel 7:611 BW

Als de schade van de werknemer niet “in de uitoefening van zijn werkzaamheden” is geleden, dan kan een werkgever alsnog aansprakelijk worden gehouden voor die schade als de werkgever zich op basis van artikel 7:611 BW niet als “goed werkgever” heeft gedragen. Als een werkgever activiteiten organiseert waaraan een bijzonder risico op schade voor de werknemers kleeft, moet de werkgever als “goed werkgever” voldoende doen om de werknemers tegen de veiligheidsrisico’s te beschermen.

Voorbeeld: struikelpartij oorzaak letselschade

In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 25 juli 2018 wordt duidelijk met welke omstandigheden een rechter rekening houdt bij het beoordelen of een werkgever zich als “goed werkgever” heeft gedragen. Het ging in die zaak om een door de werkgever georganiseerd jubileumfeest bij een evenementenlocatie. Een werknemer moest zijn auto op een onverhard terrein parkeren en toen hij na het feest naar zijn auto liep, is hij gestruikeld en ten val gekomen. Daarbij is een stuk glas in zijn hand terecht gekomen met een slagaderlijke bloeding tot gevolg. De werknemer is vervolgens buiten bewustzijn geraakt en uiteindelijk is hij naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie aan zijn hand.

De rechter nam de volgende omstandigheden in aanmerking:

  • Het terrein was oneffen en lag vol rommel (puin, stenen, losse klinkers, bakstenen, glas, metaal, pinnen, blik en losse pallets).
  • Het terrein was niet of nauwelijks verlicht.
  • De werknemer was slecht ter been wegens zijn klapvoet en heeft om die reden om een alternatieve parkeerplek gevraagd.

Als het terrein er op die manier bij ligt dan heeft de werkgever de werknemers aan een bijzonder risico op schade blootgesteld, aldus de rechter. De werkgever had als “goed werkgever” maatregelen moeten treffen om die veiligheidsrisico’s te beperken.

Ferme Letselschade Advocaten

Heeft u schade geleden ten gevolge van een ongeval tijdens een bedrijfsuitje? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.