De kans dat een maaltijdbezorger betrokken raakt bij een verkeersongeval, is relatief groot. Dat blijkt uit onderzoek van Pricewise. En dat is niet gek: maaltijdbezorgers bevinden zich vaak in het verkeer, een plek waar veel ongevallen voorkomen. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat de zogeheten e-bikes, waar bezorgdiensten meer en meer gebruik van maken, geregeld tot ongelukken leiden.  

Wie vergoedt de schade die een maaltijdbezorger in zo’n geval kan oplopen? En is dit anders als de maaltijdbezorger werkt als zzp’er? In deze blog wordt hier dieper op in gegaan. 

Maaltijdkoeriers en ongelukken

Maaltijdbezorgers worden de laatste jaren vaak door hun werkgever, vaak een bezorgplatform zoals Thuisbezorgd of UberEats, met een e-bike op pad gestuurd. Dit is voordelig omdat (de vaak jonge) bezorgers hier geen brommerrijbewijs voor nodig hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat zo’n fiets veilig is en naar behoren functioneert in het verkeer. Wanneer de fiets mankementen heeft die leiden tot een ongeval, is de werkgever aansprakelijk voor het letsel van de maaltijdbezorger.

Wie is aansprakelijk bij een ongeval?

Als de fiets geen duidelijke mankementen heeft die voor onveilige situaties kunnen zorgen, hangt het van een aantal factoren af wie de letselschade van een maaltijdbezorger moet vergoeden bij een ongeluk tijdens werktijd.

Ten eerste maakt het uit van wat voor e-bike de maaltijdbezorger gebruik maakte. Wanneer de fiets niet harder kan dan 25 kilometer per uur en een maximaal vermogen van 250 watt heeft, wordt de fiets gezien als een normale fiets.

Wanneer een maaltijdbezorger op zo’n fiets in een ongeval verzeild raakt met een brommer of auto, is de werkgever van de maaltijdbezorger aansprakelijk voor de schade. Dit blijkt indirect uit artikel 7:658 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 185 van de Wegenverkeerswet (Wvw). De maaltijdbezorger wordt dan namelijk gezien als een zogeheten ‘zwakke verkeersdeelnemer’.

Er moet wel een speciale verzekering voor de e-bike worden afgesloten door de werkgever, anders moet de werkgever de schade uit eigen zak betalen. Een ongeluk met een e-bike valt namelijk niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering. Uit het onderzoek van Pricewise bleek dat veel werkgevers hiervan nog niet op de hoogte zijn.

Andere regels bij een speed pedelec

Het zit anders wanneer de bezorger fietste op een zogeheten speed pedelec: een elektrische fiets die harder kan dan 25 kilometer per uur. Deze fietsen worden niet aangemerkt als ‘gewone’ fiets, waardoor artikel 185 Wvw niet van toepassing is.

De schade die de maaltijdbezorger oploopt, wordt vergoed door (de verzekeraar) van de werkgever, maar hoeveel dit is, hangt af van in hoeverre de maaltijdbezorger schuldig is aan het ongeval. Wanneer de maaltijdbezorger bijvoorbeeld voor 60 procent zelf schuldig is, wordt 40 procent van de schade vergoed door de werkgever.

Roekeloos gedrag en woon-werkverkeer

Wanneer het ongeval plaatsvond vanwege roekeloos gedrag van de maaltijdbezorger, is de werkgever niet aansprakelijk. Dit blijkt uit artikel 7:658 lid 2 BW. Ook is de werkgever niet aansprakelijk wanneer de bezorger van huis naar het werk rijdt, of andersom. Zogeheten woon-werkverkeer komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Maaltijden bezorgen als zzp’er

Het is de afgelopen jaren bij een aantal bezorgplatformen gebruikelijk geworden om geen bezorgers meer in dienst te nemen, maar om op basis van een opdrachtovereenkomst zzp’ers in te huren. Deze bezorgers staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en krijgen geen salaris van het platform, maar sturen om de zoveel tijd een factuur op basis van de gewerkte diensten. Deze constructie is voordelig voor de platformen: zzp’ers hoeven bijvoorbeeld niet doorbetaald te worden bij ziekte.

Maar Het Hof Amsterdam was het niet helemaal met deze constructie eens. In die zaak ging het om bezorgplatform Deliveroo. De opdrachtovereenkomst die werd aangeboden en de regelingen van de opdracht hadden zoveel weg van een arbeidsovereenkomst, dat het ook op die manier moest worden gekwalificeerd, zo oordeelde het hof. In de praktijk betekende dit dat de bezorgers die werken op basis van een opdrachtovereenkomst dezelfde rechten hebben als die bij een arbeidsovereenkomst horen en dus ook in aanmerking komen voor schadevergoeding ten gevolge van een ongeval. Uiteindelijk gaat het om de concrete overeenkomst die tussen de opdrachtgever en de zzp’er is gesloten en de praktische invulling daarvan om te bepalen van welk soort relatie er sprake is.

Ferme Letselschade Advocaten

Bent u als maaltijdbezorger slachtoffer geworden van een (verkeers)ongeval en heeft u ten gevolge daarvan schade geleden? Of bezorgt u als zzp’er maaltijden en bent u benieuwd of uw schade op uw opdrachtgever verhaald kan worden? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen die u kan informeren en bijstaan bij het claimen van de schadevergoeding waar u wellicht recht op heeft.

De ervaren en gespecialiseerde advocaten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring en staan landelijk slachtoffers bij. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt dan gerust contact met ons op.