Voorlopig getuigenverhoor: wat is het nut?

Voorlopig getuigenverhoor: wat is het nut?

In een letselschadezaak is het soms handig om een voorlopig getuigenverhoor te starten. Met het voorlopig getuigenverhoor kan er, voordat er een hoofdprocedure wordt gestart, duidelijkheid worden gekregen over de feiten van het ongeval. Een voorlopig getuigenverhoor...
Studievertraging bij letselschade

Studievertraging bij letselschade

De financiële gevolgen van een ongeval kunnen voor studenten vaak hoog oplopen. Hoewel zij nog niet altijd een (vaste) baan hebben, heeft een ongeval ingrijpende consequenties voor hun studie. Als zij er een tijdje eruit liggen vanwege het ongeval, kan de...