Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, zal u daar ook gebruik van willen maken als u door een ongeval letsel heeft opgelopen. U belt uw verzekeraar en krijgt de horen dat een van hun juristen met uw zaak aan de slag gaat. Deze jurist vertelt u dat hij u zal helpen bij het vaststellen van de schade en zal overleggen met de wederpartij over de hoogte van de schadevergoeding.

In principe hebben de rechtsbijstandsverzekeraars vakbekwame juristen in dienst en zal de rechtsbijstandsverzekeraar u adequaat bijstaan.

Toch kan het zijn dat u om bepaalde redenen ontevreden bent met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Zo kan het zijn dat u de inhoudelijke behandeling onvoldoende vindt, of dat u vindt dat uw dossier niet op de juiste manier wordt behandeld. Welke stappen kunt u dan nemen?

Wat is de geschillenregeling?

Als u ontevreden bent met uw rechtsbijstandsverzekeraar, kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. U vraagt dan een second opinion aan een onafhankelijke advocaat: u vraagt of hij kan beoordelen of u goed wordt bijgestaan door uw verzekeraar.

Het oordeel van de second opinion is bindend en de rechtsbijstandsverzekeraar zal met dit oordeel aan de slag moeten gaan.

Hoe verloopt de geschillenregeling?

Elke rechtsbijstandsverzekeraar heeft een eigen geschillenregeling. Vaak is hierin opgenomen dat u eerst bij de jurist of de bijstandsverzekeraar uw klachten kenbaar maakt. U kunt er ook voor kiezen ze voor te leggen bij een klachtenfunctionaris of klachtenpunt dat de verzekeraar beschikbaar heeft gesteld. De verzekeraar en jurist kunnen een reactie geven op de klacht.

Als uw verzekeraar u laat weten dat er geen oplossing is voor uw geschil, of als u acht weken nadat u uw klacht heeft ingediend bij uw verzekeraar nog geen antwoord heeft ontvangen, dan kunt u binnen één jaar uw klacht indienen bij de onafhankelijke Geschillencommisie van het Kifid. Dit kan alleen als u uw klacht nog niet heeft voorgelegd aan de rechter, Kifid of een andere geschilleninstantie.

Het Kifid zal contact opnemen met uw verzekeraar om eerst te kijken of bemiddeling mogelijk is. Als de bemiddeling niet slaagt, zal de Geschillencommissie van Kifid een uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. Dit betekent dat zowel uzelf als de verzekeraar verbonden zijn om zich aan de uitspraak te houden.

U kunt eventueel tegen het advies van de Geschillencommissie in beroep gaan, bij de Commissie van Beroep van Kifid of bij de rechter.

Letselschadeadvocaat via aansprakelijkheidsverzekering

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering, dan kunt u er ook voor kiezen om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. De advocatenkosten worden dan vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u benieuwd wat een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten voor u kan betekenen?

Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpt u graag bij het vaststellen van schade en het gehele letselschadeproces.

Wij hebben veel ervaring met gecompliceerde letselschadezaken. Neem contact op voor een kennismaking.