In opdracht van de Letselschade Raad en op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar langlopende letselschadezaken. In september 2020 zijn de uitkomsten van dat onderzoek gepubliceerd en naar aanleiding van de resultaten heeft de Letselschade Raad besloten om een speciale kamer voor langlopende letselschadezaken in het leven te roepen.

Waarom een kamer voor langlopende letselschadezaken?

In ongeveer 1800 letselschadezaken per jaar is het niet mogelijk om binnen twee jaar tot een oplossing te komen. Volgens de Letselschade Raad is het in het belang van slachtoffers en verzekeraars om deze zaken sneller af te handelen en om ervoor te zorgen dat er geen langlopende letselschadezaken meer zijn.

De lange doorlooptijden leiden er bovendien toe dat het aantal zaken opstapelt. Om de bestaande hoeveelheid langlopende zaken te verminderen, heeft de Letselschade Raad besloten om een speciale kamer in te stellen. Door een zaak aan de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken voor te leggen kan men snel en laagdrempelig een uitspraak krijgen over een schadeclaim. 

Hoe werkt de kamer voor langlopende letselschadezaken? 

Als de aansprakelijkheid vaststaat, maar het slachtoffer en de verzekeraar komen samen niet tot een oplossing, dan kunnen zij de zaak aan de kamer voorleggen. Het voorleggen van een zaak aan de kamer is alleen mogelijk als beide partijen hiermee instemmen.

De kamer bestaat uit een voorzitter (Gerard Roes, voormalig staatsraad van de afdeling advisering van de Raad van State en oud-raadsheerplaatsvervanger) en drie deskundigen (hoogleraar privaatrecht Albert Verheij en advocaten Geertruid van Wassenaer en Derk-Jan van der Kolk). Zij bekijken de stukken van beide partijen en organiseren een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting krijgen beide partijen de mogelijkheid om te spreken en om vragen van de kamer te beantwoorden. De kamer komt binnen acht weken na de hoorzitting met een bindend advies. Een bindend advies is een overeenkomst tussen het slachtoffer en de verzekeraar die verklaren zich te binden aan het advies. Beide partijen zijn aldus gehouden om zich aan het advies van de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken te houden.

Heeft de kamer voor langlopende letselschadezaken al een zaak behandeld? 

De eerste letselschadezaak bij de kamer is inmiddels afgerond. De inhoud van de uitspraak is wegens privacyredenen niet openbaar, maar volgens de directeur van de Letselschade Raad was de eerste procedure zeer succesvol. Door de betrokkenen werd de snelheid van de procedure geprezen. Bovendien heeft het slachtoffer aangegeven zich voor het eerst echt gehoord te voelen en de beslissing te accepteren. Volgens de directeur van de Letselschade Raad zorgt het feit dat de kamer bestaat uit hooggekwalificeerde professionals ervoor dat partijen de beslissing kunnen accepteren.

Ferme Letselschade Advocaten

Onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten staan landelijk slachtoffers van letselschadezaken bij. Zoekt u een belangenbehartiger die u met korte lijnen en duidelijkheid bijstaat gedurende uw letselschadeproces? Neem dan contact met ons op om te bespreken waarmee wij u van dienst kunnen zijn.