Wanneer iemand als slachtoffer betrokken raakt bij bijvoorbeeld een arbeidsongeval, verkeersongeval of last krijgt van een beroepsziekte, komt er veel op het slachtoffer af. Soms is naast medische begeleiding ook psychische hulp nodig.

Voor beide vormen van hulp is het belangrijk dat er wederzijds begrip is tussen het slachtoffer en de behandelaar. Soms wordt een slachtoffer beter geholpen bij een interculturele behandelaar, die rekening houdt met taal en cultuur. In dat geval biedt de interculturele GGZ (iGGZ) uitkomst.

Interculturele GGZ: wat is dat?

De iGGZ is een medisch specialistische instelling voor ambulante interculturele geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De hoofdvestiging bevindt zich in Den Haag, daarnaast zijn er werklocaties door heel Nederland.

Meerwaarde van de iGGZ

De grote meerwaarde van de iGGZ is de beheersing van diverse talen en culturen. Naast Nederlands, Engels, Turks, Marokkaans en Arabisch, zijn deze instellingen vaak ook bekend met bijvoorbeeld het Hindoestaans, Hindi, Urdu, Farsi, Duits en Spaans.

Een voorbeeld van een instelling die interculturele psychiatrie aanbiedt, is I-Psy. De organisatie NOAGG biedt psychiatrische hulp aan mensen met specifiek een Iraanse, Afghaanse, Antilliaanse, Surinaamse of Marokkaanse achtergrond.

Culturele context bij letselschade

In letselschadezaken is het van groot belang om de sociale en culturele context van het slachtoffer mee te nemen. Voor verzekeraars mogen de verschillen tussen mensen geen reden zijn om van schadevergoeding af te zien. Zij moeten het slachtoffer accepteren zoals deze is. Het is dan ook essentieel dat een slachtoffer zich begrepen voelt en goed kan communiceren met zijn behandelaar, om zo tot een juiste medische beoordeling en eerlijke schadeafwikkeling te komen.

De iGGZ vervult een belangrijke rol wanneer het gaat om psychologische hulp. Bij de iGGZ kan de behandeling in de eigen taal plaatsvinden, bijvoorbeeld met behulp van een tolk of een behandelaar die dezelfde taal beheerst.

Daarnaast staat de cultuur van de betrokkene vaak niet los van de letselschadezaak. Zo kan de culturele context van belang zijn voor de uitleg van de medische klachten. Een interculturele behandelaar neemt deze context in acht en denkt mee vanuit het perspectief van het slachtoffer.

Wanneer de behandelaar kennis heeft van de taal en cultuur van het slachtoffer, zorgt dit voor meer begrip over de klachten. Uiteindelijk komt dit het herstel ten goede. Daarom pleiten ook artsen ervoor om bij psychiatrische expertises te zoeken naar een psychiater die dezelfde achtergrond heeft en dezelfde taal beheerst als het slachtoffer.

Ferme Letselschade Advocaten Utrecht

De ervaren letselschadeadvocaten van Ferme staan door het hele land slachtoffers bij in het verhalen van hun letselschade. Wij bieden passende hulp met oog voor de specifieke belangen van het slachtoffer. Wij vinden het belangrijk dat u als slachtoffer begrepen wordt. Daarom leveren wij maatwerk aan onze cliënten, waarbij we rekening houden met het belang van taal en cultuur.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.