Slachtoffers met letselschade kunnen om verschillende redenen lang bezig zijn met het afwikkelen van hun letselschadezaak. En dat terwijl zij al in een fysiek en emotioneel moeilijke positie zitten: ze hebben pijn en moeten accepteren dat hun leven misschien wel voor altijd is veranderd. Een letselschadezaak wordt daarom door veel slachtoffers ook als emotioneel belastend ervaren.

Onderzoek van de Letselschade Raad

Een langlopende letselschadezaak is een zaak die langer loopt dan twee jaar. Uit onderzoek dat de Letselschade Raad heeft laten uitvoeren door Universiteit Utrecht (UU) blijkt dat dit ligt aan alle betrokkenen bij de afwikkeling van de zaak. Het vaakst komt het doordat er de medische eindtoestand ontbreekt in het dossier (44% van de door de UU onderzochte gevallen). Ook wordt er vaak nog gestreden over de causaliteitsvraag (24%, met name bij whiplash (12%)) en de hoogte van de schadevergoeding (24%).

Slachtoffers geven aan dat de belangrijkste omstandigheid is voor het accepteren van het schadevergoedingsaanbod de financiële bestaanszekerheid is. Ze zeggen het bod sneller te accepteren als ze zouden krijgen wat nodig is om te leven met hun letsel. Ook geven de slachtoffers aan dat naar hun beleving de voortvarendheid van de verzekeraar beneden neutraal is. Belangenbehartigers waarderen ze daarentegen als boven-neutraal voortvarend.

Slachtoffers geven in het onderzoek aan dat zij de procedurele rechtvaardigheid niet echt als positief ervaren: zij vinden dat zij niet genoeg mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen en ervaren niet altijd een beleefde en respectvolle benadering door hun verzekeraar. Ook hebben de slachtoffers het idee dat zij steeds opnieuw verantwoording moeten afleggen over verschillende zaken. Dit kan de slachtoffers frustreren.

De UU signaleert drie ‘problemen’: bij langlopende letselschade zaken zijn er vaak onvermijdelijke redenen waarom het zo lang duurt, zoals het wachten op de medische eindtoestand. Ook zijn er veel partijen betrokken bij een letselschadezaak, maar deze partijen staan weinig direct met elkaar in contact staan – daardoor loopt het proces vertraging op. Ten derde stellen de onderzoekers vast dat de slachtoffers vaak de kwaliteit van de schaderegeling onvoldoende vonden.

De Letselschade Raad wil langs drie lijnen het aantal langlopende letselschadezaken beperken: zo wil zij een versnelde oplossing voor de bestaande langlopende zaken, wil zij systeemoplossingen bieden voor de aanpak in nieuwe zaken en het proces blijven monitoren door klanttevredenheidsonderzoeken.

Kamerbrief: kwaliteit schadeafhandelingen moet beter

Aan de hand van het rapport heeft minister Dekker een Kamerbrief langlopende letselschadezaken geschreven. De minister vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de schadeafhandeling wordt verbeterd. Hij wil dat De Letselschade Raad de oplossingen die het heeft bedacht invoert. Hij wil ook dat een subsidie voor mediation en herstelbemiddeling beschikbaar stellen. Bovendien onderschrijft hij het nut van het Nationaal Keurmerk Letselschade.

De minister Dekker stelt ook voor om eerder en vaker regiegesprekken te voeren, waarbij de slachtoffers wordt verteld dat hun zaak mogelijk langdurig zal spelen. Zo is het slachtoffer hierop voorbereid. Bovendien heeft de minister aan De Letselschade Raad gevraagd om speciale aandacht rondom de whiplashproblematiek. Ook stelt hij dat klachteninstituut Kifid toegankelijker moet worden voor letselschadeslachtoffers. Bij Kifid kan een klacht gratis worden ingediend en Kifid kan bemiddelen en (niet-)bindend advies uitbrengen. Over een jaar rapporteert De Letselschade Raad de gemaakte vorderingen aan de minister.

De Letselschade Raad Persbericht

Ferme Letselschade Advocaten

De ervaren letselschadespecialisten van Ferme Letselschade Advocaten hebben kunnen slachtoffers van letselschade bijstaan in het verhalen van hun schade. Bent benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.