De Gedragscode Behandeling Letselschadezaken moedigt aan om de afhandeling van een letselschadezaak binnen twee jaar af te ronden. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een langlopende letselschadezaak.

In september 2020 is de Letselkamer als pilot in het leven geroepen om langlopende letselschadezaken een versnelde uitkomst te bieden voor gevallen waarin de aansprakelijkheid wel vaststaat, maar partijen er desondanks niet uitkomen.

De Letselkamer: 4 veelgestelde vragen

Het in het leven roepen van deze kamer roept mogelijk vragen bij u op. In dit blog wordt een aantal van die vragen beantwoord.

1.    Wat doet de Letselkamer?

Het is in eerste instantie de bedoeling dat huidige zaken die ‘vastlopen’ snel tot een einde worden gebracht. Daarnaast moet er in de toekomst een verbetering van de structuur en van het proces van de afhandeling van letselzaken uit voortvloeien.

De kamer bestudeert alle aangeleverde stukken van beide partijen en nodigt ze vervolgens uit voor een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting is er spreektijd voor beide partijen en kan de kamer vragen stellen, suggesties doen en eventueel om meer informatie vragen. Binnen acht weken na die mondelinge behandeling komt de kamer met een bindend advies waaraan beide partijen zich moeten houden. Dat advies kan een eindoordeel, een deelbeslissing of een advies zijn over hoe de zaak anders versneld tot een oplossing kan komen.

2.    Wanneer komt mijn zaak voor behandeling door de Letselkamer in aanmerking?

In ieder geval is het een eis dat een zaak langer dan twee jaar voortduurt. Daarnaast is het zo dat de kamer zich vooral wil focussen op zaken waarin geen van de partijen er baat bij heeft dat een zaak zo lang voort duurt. Niet in alle zaken is dat namelijk zo. Soms kan het zijn dat de partijen na twee jaar nog geen inzicht hebben kunnen krijgen in wat het letsel van het slachtoffer op de lange termijn zal betekenen. Hoe een benadeelde re-integreert in de samenleving en in diens arbeid, is een belangrijke factor om de uiteindelijke schadevergoeding te begroten. Is dit nog niet uitgekristalliseerd, dan kan de kamer op dat vlak geen oordeel geven.

Een zaak zou geschikt zijn voor behandeling door de Letselkamer wanneer er bijvoorbeeld onenigheid is over een specifiek aspect van de schade. De kamer kan dan advies geven over hoe die schade moet worden begroot.

3.    Waarom niet gewoon naar de rechtbank stappen?

Twee op het eerste gezicht belangrijke verschillen tussen de rechtbank en de Letselkamer is dat het krijgen van een oordeel van de rechtbank meer tijd en geld kost. Daarnaast is de Letselkamer speciaal opgericht voor letselschadezaken. Dat kan het positieve gevolg meebrengen dat de kamer meer oog heeft voor de afhandeling van zaken. Ze kunnen stimuleren dat partijen er in onderling overleg uitkomen, wat dus weer sneller en goedkoper is dan het uitvechten in de rechtszaal.

Een ander verschil is dat de inhoud van de zaak niet openbaar wordt gemaakt, vanwege de privacy van de betrokkenen.

4.    Kan ik bij een onbevredigende uitkomst achteraf alsnog naar de rechter stappen?

Het idee van bindend advies is dat partijen op voorhand schriftelijk overeenkomen dat ze zich zullen neerleggen bij de uitkomst die zal volgen. Stapt een van de partijen na het ontvangen van het advies naar de rechter, dan zal de rechter in veel gevallen deze partij niet-ontvankelijk verklaren. De rechter neemt de zaak dan niet in behandeling.

Hierop zijn uitzonderingen te bedenken, bijvoorbeeld wanneer het uitbrengen van het advies in strijd is met de beginselen van goede procesorde. Dit zou zich kunnen voordoen wanneer de Letselkamer bijvoorbeeld het beginsel van hoor en wederhoor schendt en slechts één van beide partijen vragen stelt of laat spreken. Naar verwachting zullen dergelijke situaties zich echter niet snel voordoen.

Ferme Letselschade Advocaten

Onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten staan landelijk slachtoffers van letselschadezaken bij. Zoekt u een belangenbehartiger die u met korte lijnen en duidelijkheid bijstaat gedurende uw letselschadeproces? Neem dan contact met ons op, om te bespreken waarmee wij u van dienst kunnen zijn.