Als u als zzp’er zeker wil zijn van een inkomen als u niet meer kunt werken door bijvoorbeeld ziekte, dan kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. In een eerdere blog is al stilgestaan bij de AOV voor zzp’ers. Een alternatief voor de AOV is het broodfonds. Een broodfonds bestaat uit 20 tot 50 ondernemers die elke maand geld opzijzetten op hun eigen broodfondsrekening.

Schenking bij ziekte

Als er iemand uit de groep van ondernemers ziek wordt, maken de overige deelnemers uit de groep elke maand een bepaald bedrag over aan de ondernemer die ziek is. De ondernemers zetten het geld apart tot er een maximale buffer is opgebouwd; dan stoppen de maandelijkse betalingen totdat er geld uitgekeerd moet worden. Het bedrag dat geschonken wordt aan een zieke deelnemer is belastingvrij (tot een bepaald maximum). U wordt als ondernemer bijna altijd geaccepteerd in een broodfonds.

Het broodfonds in de praktijk

De inleg voor een broodfonds varieert tussen de €30,- en €110,- per maand, wat aanzienlijk lager is dan de premie voor een AOV. Als een deelnemer ziek wordt, krijgt hij tot twee jaar lang iedere maand een uitkering van iedere deelnemer. Als de buffers nog beperkt zijn of als er veel leden ziek worden, kan er te weinig geld zijn voor een uitkering. Dit risico wordt dan ondervangen door de ‘Broodfondsalliantie’: groepen steunen elkaar wanneer er onvoldoende dekking zou zijn binnen een bepaalde groep.

Geen volwaardig alternatief voor een AOV

Een AOV biedt een uitkering zolang de ziekte duurt, tot uiterlijk de pensioenleeftijd. Een broodfonds daarentegen keert maximaal twee jaar uit. Dit fonds dekt dus niet voldoende bij langdurig/chronisch ziek zijn. Ook is een broodfonds gebaseerd op vertrouwen; u zult er vertrouwen in moeten hebben dat de andere deelnemers hetzelfde over het fonds denken en dezelfde mentaliteit hebben.

Daarnaast wordt er bij een broodfonds financieel geen rekening gehouden met de gezondheid, het beroep en de leeftijd van iemand. Een rokende bouwvakker van 63 jaar heeft dezelfde rechten als een niet-rokende kunstenaar van 28 jaar. Ondernemers kunnen dus relatief gezien een hoog risico lopen op het moeten trekken van de beurs om een andere ondernemer te steunen.

Ook is de beoordeling of een deelnemer ziek is subjectief; de betreffende ondernemer bepaalt dit zelf. Zwangerschap zal daarnaast bij een broodfonds geen reden zijn voor een uitkering. De inleggelden die u spaart en/of schenkt zijn bovendien fiscaal niet aftrekbaar, wat financieel gezien een groot nadeel is. Ten slotte is de uitkering vaak maar maximaal €2.500,- per maand terwijl u wellicht meer nodig heeft.

Broodfonds én AOV

Ongeveer 8% van de arbeidsongeschikte ondernemers blijft langdurig arbeidsongeschikt. Als u alleen lid bent van een broodfonds heeft u na 2 jaar geen recht meer op een uitkering, ook al bent u dan misschien nog steeds arbeidsongeschikt. De combinatie broodfonds én AOV kan een oplossing zijn voor het risico dat u loopt op langdurige arbeidsongeschiktheid. U heeft dan op korte en lange termijn iets geregeld in het geval van arbeidsongeschiktheid. Diverse verzekeraars bieden een AOV aan met een eigen risicotermijn of een wachttijd van 2 jaar. De premie van de AOV kan hierdoor fors verlaagd worden.

Wat het beste bij u past hangt natuurlijk af van uw eigen wensen en uw situatie.

Ferme Letselschade Advocaten

Bent u betrokken bij een arbeidsongeval? Het is raadzaam om dan in een zo vroeg mogelijk stadium een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen.

De ervaren advocaten en letselschadebehandelaars van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht helpen u graag met uw juridische proces.