De Goed Werkgeverschapsverzekering

De Goed Werkgeverschapsverzekering

De werkgeversaansprakelijkheid en ‘goed werkgeverschap’ zijn twee afzonderlijke begrippen uit het Burgerlijk Wetboek. De werkgeversaansprakelijkheid is te vinden in artikel 7:658 BW. In dit blog staat het begrip ‘goed werkgeverschap’ uit artikel 7:611 BW centraal....
Het broodfonds: een alternatief voor een AOV?

Het broodfonds: een alternatief voor een AOV?

Als u als zzp’er zeker wil zijn van een inkomen als u niet meer kunt werken door bijvoorbeeld ziekte, dan kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. In een eerdere blog is al stilgestaan bij de AOV voor zzp’ers. Een alternatief voor de AOV is het...