In een letselschadezaak is het soms handig om een voorlopig getuigenverhoor te starten. Met het voorlopig getuigenverhoor kan er, voordat er een hoofdprocedure wordt gestart, duidelijkheid worden gekregen over de feiten van het ongeval.

Een voorlopig getuigenverhoor is handig als het in een zaak lastig is om te kunnen bewijzen wat er is gebeurd.

  • Als er een ongeval op het werk heeft plaatsgevonden, kan er bijvoorbeeld in een voorlopig getuigenverhoor aan collega’s van het slachtoffer worden gevraagd wat zij hebben gezien toen het ongeval plaatsvond.
  • Bij een verkeersongeval kan de personen die op het moment van het ongeval aanwezig waren worden gevraagd wat er is gebeurd.

Voordelen van een voorlopig getuigenverhoor

Er zijn verschillende voordelen van een voorlopig getuigenverhoor.

  • Omdat het vóór de hoofdprocedure plaatsvindt (het is eigenlijk naar voren gehaald), zullen de herinneringen aan het ongeval of de situatie verser in het geheugen zitten bij de getuige dan als de vragen pas bij de hoofdprocedure worden gesteld.
  • Een voorlopig getuigenverhoor kan ook voorkomen dat een getuige niet meer kan worden ingezet in de rechtszaak. Een voorbeeld hiervan is dat de getuige kan komen te overlijden voordat de hoofdprocedure is gestart.

Aan de hand van het voorlopig getuigenverhoor kan worden bepaald of er genoeg bewijs is om een hoofdprocedure te starten. Mocht er namelijk niet voldoende bewijs aanwezig zijn, dan is het starten van een hoofdprocedure waarschijnlijk zinloos. Een voorlopig getuigenverhoor kan dus ook kostenbesparend werken.

Hoe verloopt een voorlopig getuigenverhoor?

Een voorlopig getuigenverhoor verloopt als volgt.

1. Verzoek indienen

De advocaat van het slachtoffer dient het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor in bij de rechtbank. In het verzoek legt hij aan de rechter uit waarom hij een voorlopig getuigenverhoor wil afnemen.

2. Reactie wederpartij

De advocaat van de wederpartij mag op het verzoek reageren en uitleggen waarom hij vindt dat er geen voorlopig getuigenverhoor moet worden afgenomen.

3. Bepaling rechter

De rechter bepaalt of een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor wordt toegewezen of afgewezen.

De wet bepaalt in welke gevallen de rechter het verzoek moet afwijzen. Dit is onder andere het geval als:

  • er sprake is van misbruik van bevoegdheid (als het verzoek eigenlijk met een ander doel wordt gedaan)
  • of als de verzoeker onvoldoende belang heeft bij zijn verzoek (als het getuigenverhoor eigenlijk niet nodig is).

4. Zitting

Als de rechter het voorlopig getuigenverhoor heeft toegewezen, dan vindt er een zitting plaats waarop het voorlopig getuigenverhoor wordt afgenomen. De getuige wordt opgeroepen voor de zitting en hij moet verschijnen omdat hij wettelijk verplicht is om mee te werken. De getuige is verplicht om de waarheid te vertellen, hij moet daarvoor de eed afleggen. Als de getuige tijdens het getuigenverhoor niet de waarheid vertelt, dan pleegt hij een meineed (een strafbaar feit).

5. Proces-verbaal

Op de zitting stellen de rechter en/of de advocaten vragen aan de getuige. De antwoorden van de getuige, de verklaring, wordt vastgelegd in een officieel document van de rechtbank: het proces-verbaal. De getuige ondertekent dit proces-verbaal.

6. Contra-enquête of sluiting

Als de wederpartij vindt dat er nog meer getuigen zijn, die tijdens de eerste zitting niet zijn gehoord, dan kan hij deze getuigen vragen stellen in een contra-enquête. De contra-enquête vindt plaats op een nieuwe zitting.

Als alle getuigen zijn gehoord, dan sluit de rechter het voorlopig getuigenverhoor. De partijen kunnen dan voor zichzelf beslissen of zij een rechtszaak willen instellen of niet.

Samenvattend

Het voorlopig getuigenverhoor kan dus handig zijn bij ongevallen waarbij niet helemaal duidelijk is wat er is gebeurd. Met het voorlopig getuigenverhoor kan bewijs worden verkregen, bijvoorbeeld over wat er precies is gebeurd.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen, of bent u benieuwd wat een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten voor u kan betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Bel ons: