Het aantal zelfstandigen in Nederland groeit hard. Hierdoor zal het schadebedrag dat met de afwikkeling van letselschades bij ondernemers gepaard gaat, de komende jaren alleen maar toenemen. Om ondernemers die letselschade hebben opgelopen optimaal van dienst te kunnen zijn, is een uniforme manier van werken door ervaren schadebehandelaren met gespecialiseerde kennis noodzakelijk.

Daarom is er door een werkgroep van een aantal senior behandelaren bij rechtsbijstand- & WA-verzekeraars en bedrijfskundigen een plan van aanpak opgesteld voor een betere letselschadebehandeling bij ondernemers.

Groter risico op letselschade

Letselschade vormt wegens verschillende redenen een groot risico bij ondernemers. Veel ondernemers hebben namelijk geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Eventueel inkomensverlies is hierdoor dus niet gedekt. Ook worden ondernemers niet door een arbodienst begeleid waardoor ze op zichzelf en op hun sociale netwerk zijn aangewezen.

Ondernemersschade

De factor tijd speelt bij ondernemersschade een grote rol. Als er te lang wordt gewacht in het letselschadeproces, zal de kans op continuïteit van de onderneming afnemen. Zeker in het geval van een eenmansbedrijf is het lastig om een vervanger in te zetten, omdat diegene geen relatie met de klanten heeft. Klanten die noodgedwongen naar een ander bedrijf uitwijken, komen dan meestal niet terug. Snel handelen is daarom van groot belang. Als er te lang wordt gewacht met de begeleiding, bestaat er een reëel risico van bedrijfsbeëindiging.

Plan van aanpak

Omdat snelheid belangrijk is, is in het plan van aanpak vastgesteld dat de belangenbehartiger binnen twee weken de schade bij de aansprakelijke verzekeraar meldt. Zo spoedig mogelijk zal een beeld verkregen moeten worden van de ondernemer, de financiële situatie van het bedrijf, de pijnpunten rondom de continuïteit van het bedrijf en de inzetbaarheid van de ondernemer. De focus ligt in eerste instantie op polisdekking, aansprakelijkheid en het opvragen van medische en schadetechnische onderbouwing.

De sleutel voor een beter plan van aanpak is samenwerking. De werkgroep vindt dat regelmatige afstemming nodig is, waarbij telkens afspraken worden gemaakt over de vervolgbehandeling, wie wat doet en wanneer partijen elkaar weer spreken. De ondernemer moet hierbij goed worden betrokken door zelf bij die gesprekken te zijn of hierover door de belangenbehartiger te worden ingelicht, zodat hij altijd weet wat hij kan verwachten.

Ferme Letselschade Advocaten

Mogelijk kunt u door het ongeval niet werken. Uw omzet is minder of u moet (extra) personeel inschakelen. Dit gaat dan ten koste van uw winst en dus van uw inkomen. Het berekenen van de schade die u lijdt is ingewikkeld. Laat u bij het verhalen van uw letselschade daarom altijd bijstaan door een ervaren en deskundige letselschadebehandelaar.

De letselschadespecialisten van Ferme Letselschade Advocaten hebben jarenlange ervaring met het bijstaan van ondernemers met letselschade door het hele land. Vanuit Utrecht bezoeken zij klanten in heel Nederland.

Heeft u letselschade geleden en bent u ondernemer? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.