In een eerdere blog schreven we al over de verhouding tussen een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een letselschadeclaim. Toch is het ook niet onbelangrijk om vooraf te weten waar u aan toe bent als u ervoor kiest om als ondernemer een AOV af te sluiten.

In deze blog leest u meer over de belangrijkste aspecten.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een AOV is een verzekering die voorkomt dat u volledig zonder inkomsten komt te zitten wanneer u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Dit kan gebeuren door een arbeidsongeval, maar ook door ziekte. Er bestaan twee categorieën verzekeringen:

  1. een sommenverzekering
  2. en een schadeverzekering.

1. De sommenverzekering

De sommenverzekering is een verzekering waarbij u met uw verzekeraar een bepaald bedrag afspreekt dat u krijgt, indien u arbeidsongeschikt raakt. Hierbij is het niet relevant of uw inkomen door uw arbeidsongeschiktheid is gedaald.

2. de schadeverzekering

De schadeverzekering is een verzekering waarbij u met uw verzekeraar afspreekt dat u maandelijks een bepaald bedrag krijgt wanneer u arbeidsongeschikt raakt. U krijgt dan zoveel als dat u aan inkomsten misloopt. De uitkering vindt vaak plaats na een vooraf overeengekomen eigenrisicoperiode. Gedurende deze wachttijd krijgt u nog geen uitkering. Deze wachttijd kan naar keuze variëren van 30 dagen tot 2 jaar. Hoe langer deze wachttijd, hoe lager uw premie.

Beroepsongeschiktheid-, of passende arbeid-verzekering?

Naast schade- en sommenverzekeringen kennen we ook het onderscheid tussen beroepsongeschiktheid, of ongeschiktheid voor passende arbeid. Bij beroepsongeschiktheid krijgt u al een uitkering indien u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Bij een passende arbeid-verzekering wordt ook nog eerst gekeken naar of u nog wel ander werk kunt doen dat past bij uw opleidings- en/of ervaringsniveau. De hoogte van uw premie is afhankelijk van het type verzekering.

Ingangsdrempel

Voor het uitbetaald krijgen van uw AOV geldt een aantal vereisten. Zo is er een bepaald drempelpercentage arbeidsongeschiktheid waar u boven moet zitten. Deze drempel voor uitkering is minimaal 25% arbeidsongeschiktheid, maar kan naar believen hoger worden gesteld voor een lagere premie. De arbeidsongeschiktheid wordt meestal vastgesteld door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.

Uitkeringsduur

U kunt met uw verzekeraar afspraken maken over uw uitkeringsduur. Dit houdt in voor hoeveel jaar u een uitkering ontvangt in geval van arbeidsongeschiktheid. De hoogte van uw premie zal mede hiervan afhankelijk zijn.

Leeftijd en verzekeringsperiode

U kunt zich verzekeren voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld tot de pensioengerechtigde leeftijd, maar het kan ook zijn dat u zich slechts tot jongere leeftijd wil beperken. Wederom is er hier sprake van een kosten-risico afweging. Boven een bepaalde leeftijd kan het lastig zijn om nog over de rest van uw arbeidsjaren een AOV af te sluiten.

Wilt u nog meer weten over de AOV? Raadpleeg dan ook op deze webpagina het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel voor ondernemers.

Ferme Letselschade Advocaten

De letselschadespecialisten bij Ferme hebben jarenlange ervaring met het bijstaan van ondernemers met letselschade door het hele land. Vanuit Utrecht bezoeken klanten in heel Nederland. Of u nou in Meppel, Maastricht of Middelburg woont: wij staan u bij.

Heeft u letselschade geleden en heeft u (g)een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.