Een recreatiepark in Overijssel is veroordeeld tot betalen van smartengeld aan een slachtoffer dat letsel opliep door de eikenprocessierups. Elk jaar duiken de beestjes op en laten ze vervelende brandharen achter op mensen en dieren.

Voor het eerst is er nu een uitspraak die een verantwoordelijke partij aanwijst. Wat betekent dit voor het verhalen van letselschade voor het slachtoffer?

De casus

In de casus ging het om een 78-jarige bezoeker van een recreatiepark. Hij nam plaats op een bankje direct onder een eikenboom waar de eikenprocessierups nestelde.

De rechtbank overwoog dat de eigenaar van een recreatiepark verantwoordelijk is voor de insectenoverlast op zijn terrein.

De rechtbank verwijst hierbij naar de onderzoeks- en zorgplicht. De eigenaar had:

  • moeten onderzoeken of er rupsen aanwezig waren,
  • voorzorgsmaatregelen moeten treffen
  • en de bezoekers moeten waarschuwen.

De eigenaar heeft nagelaten dit naar behoren te doen. De claim is dan terecht gestoeld op de onrechtmatige daad van artikel 6:162 BW.

1750 euro smartengeld

Op grond hiervan is de parkeigenaar veroordeeld tot het betalen van 1750 euro smartengeld aan de bezoeker.

Dit is de eerste keer dat een particulier aansprakelijk wordt gesteld voor letselschade door de eikenprocessierups. Wel heeft de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit al in 2011 terreineigenaren en -beheerders de aanbeveling gedaan om de eikenprocessierups te bestrijden.

De eikenprocessierups kan namelijk voor veel vervelende klachten zorgen, zoals heftige jeuk en een ziek gevoel. Sommige brandharen dringen binnen via de ogen of luchtwegen en veroorzaken zo irritaties en infecties.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Naast smartengeld vorderde de bezoeker ook compensatie voor zijn medische kosten van 40 euro. Hoewel het uiteindelijk om een vrij kleine vordering gaat, kan dit toch consequenties hebben voor de verantwoordelijkheid van recreatieparken voor het voorkomen van deze kleine beestjes. Ook andere eigenaren van parken of terreinen zijn hiermee verplicht om een actief beleid te voeren ter voorkoming van overlast van rupsen.

Toch geldt er ook een verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf. Bijvoorbeeld als er een lint om de boom hangt of als er een waarschuwingsbord geplaatst is. Als een bezoeker dit negeert, dan kan er een beroep op eigen schuld worden gedaan en kan de aansprakelijkheid voor letselschade anders liggen.

Vragen?

Heeft u een vraag over aansprakelijkheid voor letselschade? Een letselschade advocaat van Ferme Letselschade Advocaten in Utrecht staat u graag bij om uw letselschade te verhalen.

Neem gerust contact op voor een gratis intake.